BUDŽET I REBALANS BUDŽETA Opštine Novi Bečej

 

 ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odsek za finansije i privredu

PRAVNI OSNOV 

Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019)

PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU

  Uputstvo za planiranje budžeta za 2020. godinu
  Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou 
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020. godinu
  Obrasci za programski budžet za 2020. godinu
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS  
  Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu  

PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU

  Odluka o budžetu za 2019. godinu
  Revidirano uputstvo za planiranje budžeta za 2019. godinu 
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS  
  Obrasci za programski budžet - Predefinisani 
  Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu  

BUDŽETI IZ PRETHODNIH GODINA

  Budžet za 2018. godinu 
  Budžet za 2017. godinu 
  Budžet za 2016. godinu 
  Budžet za 2015. godinu 
  Budžet za 2014. godinu

IZVORI FINANSIRANJA

  Izvori finansiranja 

ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE 

  Odluka o završnom računu za 2018. godinu 
  Odluka o završnom računu za 2017. godinu 
  Odluka o završnom računu za 2016. godinu
  Odluka o završnom računu za 2015. godinu
  Odluka o završnom računu za 2014. godinu

REVIZIJA BUDŽETA

  Mišljenje revizora za 2018. godinu 
  Revizija budžeta za 2017. godinu 
  Revizija budžeta za 2016. godinu 
  Revizija budžeta za 2015. godinu  i   Poslerevizioni izveštaj


Ceo izveštaj Revizora se može preuzeti u odseku za finansije i privredu.

 

                                              

        Republika Srbije,
Autonomna pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…