ZAŠTITA PODATAКA O LIČNOSTI Opštine Novi Bečej
 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ( “Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon), a u cilju obezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi, Opština Novi Bečej je, u skladu sa odredbom člana 56. st. 2, 8. i 9. Zakona, odredila lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa odredbom člana 58. stav 1. Zakona ima sledeće obaveze:

– informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
– prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;
– daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. Zakona;

– sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. Zakona.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti za organe Opštine Novi Bečej je: Nataša Miladinović, kontakt telefon 023/772-320, lokal 109, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

DOКUMENTACIJA:

 Rešenje o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti 

 Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida

 Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

 Žalba

 Žalba kada rukovaoc nije postupio po zahtevu

 Pravilnik o sprovođenju zaštite podataka o ličnosti u OU Novi Bečej sa prilozima

 Izjava za korisnike usluga OU Novi Bečej

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…