JAVNE NABAVKE 2019 Opštine Novi Bečej
 

 

RB NAZIV JAVNE NABAVKE        DOKUMENTACIJA ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

48.

JN br. IV 04-404-2/50-2019 

NABAVKA USLUGE IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA MERNA MESTA, NADZOR I UPRAVLjANjE VODOVODNOM MREŽOM NASELjENOG MESTA NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
  

19/12/2019 

do 11h

47.

JN br. IV 04-404-37/2019 

NABAVKA USLUGE PREVOZA ĐAKA (OSNOVACA, SREDNjOŠKOLACA I STUDENATA)

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Odgovor na pitanje broj 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
  

20/12/2019 

do 11h

46.

JN br. IV 04-404-36/2019 

IZGRADNJA FISКULTURNE SALE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM U BOČARU

    Obaveštenje o obustavi postupka
    Odluka o obustavi postupka
    Poništenje obaveštenja o produženju roka
    Obaveštenje o produženju roka 3
    Obaveštenje o produženju roka 2
    Obaveštenje o produženju roka
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
    Prilog 1
    Prilog 2

27/01/2020 

do 10h

45.

JN br. IV 04-404-35/2019

POPRAVKE I ODRŽAVANjE LOKALNIH PUTEVA, ULICA I PRUŽNIH PRELAZA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ I ASFALTIRANjE ULICE LAZE BLAŽIĆA I ULICE LjUBICE ODADžIĆ U KUMANU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Odgovor na pitanje broj 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

16/12/2019 

do 11h

44.

JN br. IV 04-404-1/18-2019

NABAVKA ULTRAZVUČNOG I CTG APARATA ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA U NOVOM BEČEJU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

07/11 /2019 

do 11h

43.

JN br. IV 04-404-3/8-2019

INVESTICIONO ODRŽAVANjE OBJEKTA DOMA ZDRAVLjA- ZDRAVSTVENA STANICA U NASELjU KUMANE

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
    Prilog 1 - obrazac strukture cene

28/10 /2019 

do 11h

42.

JN br. IV 04-404-34/2019

NABAVКA RADOVA IZGRADNJA MUZEJSКOG OBJEКTA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM - U OTVORENOM POSTUPКU -

    Odluka o obustavi postupka
    Obaveštenje o produženju roka
    Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
    Konkursna dokumentacija
    Izmena konkursne dokumentacije
    Prilog 1

25/11/2019

do 11h

41.

JNMV br. IV 04-404-2/42-2019

NABAVКA USLUGE REZIDENCIJALNI RUČAК

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

24/10/2019

do 11h

40.

JN br. IV 04-404-31/2019

ZA PRIКUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVКU RADOVA IZGRADNJA MUZEJSКOG OBJEКTA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM - U OTVORENOM POSTUPКU -

    Obaveštenje o obustavi postupka
    Odluka o obustavi postupka
    Izmena konkursne dokumentacije
    Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda 
    Prilog 1 - Obrazac strukture cene
  07/10/2019

do 11h

39.

JNMVbr. IV 04-404-1/15-2019

NABAVКA GRAĐEVINSКOG MATERIJALA ZA POTREBE PROGNANIH LICA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
  16/09/2019

do 11h

38.

JNMV br. RHP-W8-IV 04-404-30/2019

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA

    Odluka o dodeli ugovora
    Tenderska dokumentacija
    Obaveštenje o pokretanju nabavke

 13/09/2019

do 12h

37.

JNMV br. IV 04-404-2/37-2019

STUDIJA PROCENE STANjA POSTOJEĆEG  VODOVODNOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

 06/09/2019

do 11h

36.

JNMV br. IV 04-404-2/34-2019

SKIDANJE USEVA SA UZURPIRANIH POVRŠINA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

 02/09/2019

do 10h

35.

JNMV br. IV 04-404-2/30-2019

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA DVORCU HERTERLENDI U BOČARU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Prilog 1 - Predmer radova
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

 16/08/2019

do 11h

34.

JNMV br. IV 04-404-2/32-2019

USLUGE GEOMETRA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

 16/08/2019

do 11h

33.

JNMV br. IV 04-404-2/29-2019

NABAVKA USLUGE STUDIJA PROCENE STANjA POSTOJEĆEG VODOVODNOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o obustavi postupka
    Odluka o obustavi postupka
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

 15/08/2019

do 11h

32.

JNMV br. IV 04-404-1/11-2019

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POTREBA IZVOĐENJA JAVNIH RADOVA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda

 

26/07/2019

do 11h

31.

JNMV br. RHP-W8-IV 04-404-25/2019

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA

  width= Obaveštenje o obustavi postupka
  width= Odluka o obustavi postupka
  width= Konkursna dokumentacija
  width= Poziv za podnošenje ponuda

 

22/07/2019

do 11h

 30.  

JN br. IV 04-404-28/2019

NABAVKA USLUGE ANGAŽOVANJA POLJOČUVARSKE I PATROLNE SLUŽBE U OPŠTINI NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda 
 

05/08/2019

do 11h

 29.

 JNMV br. IV 04-404-2/23-2019

NABAVKA USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKATA KULTURE, MANIFESTACIJA KOJE ĆE SE ODRŽATI U NOVOM BEČEJU I LICITACIJE DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
    Odluka o dodeli ugovora 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda 
 

12/07/2019

do 11h

28.

JN br. IV 04-404-13/2019

IZGRADNJA SAOBRACAJNICA U OPŠTINI NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
    Odluka o dodeli ugovora 
    Појашњење KD 3 
    Појашњење KD 2
    Pojašnjenje KD 
    Konkursna dokumentacija
    Prilog 1
    Prilog 2
    Poziv za podnošenje ponuda 
 

29/07/2019

do 11h

27.

 JNMV br. IV 04-404-3/4-2019

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora 
    Odgovori na pitanja 2
    Izmenjena Konkursna dokumentacija 2
    Izmenjena Konkursna dokumentacija 
    Odgovori i pitanja 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda  
 

01/07/2019

do 11h

26.  

 JNMV br. IV 04-404-1/9-2019

RAČUNARI ZA ĐAKE GENERACIJE

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Pojašnjenje KD 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda  
 

27/06/2019

do 14h

25.  

JNMV br. IV 04-404-3/4-2019

DOGRADNJA GLAVNE PUMPNE STANICE I POTISNOG VODA NASELJA NOVO MILOŠEVO

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Izmena KD 1
    Obaveštenje o produžetku roka
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda 
 

27/06/2019

do 11h

24.  

JN br. IV 04-404-23/2019

UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA

    Obaveštenje o izmeni ugovora
    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Izmena KD 1
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

18/07/2019

do 11h

23.

 JNMV br. IV 04-404-2/24-2019

USLUGE KOMBAJNIRANJA STRNIH ŽITA, ULJANE REPICE, SUNCOKRETA I KUKURUZA SA PREVOZOM NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

21/06/2019

do 11h

22.  

JN br. IV 04-404-21/2019

IZGRADNJA MUZEJSKOG OBJEKTA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM 

 

    Obaveštenje o obustavi postupka 
    Odluka o obustavi postupka 
    Pitanje i odgovor 
    Izmenjena KD
    Odgovor i pitanje - Izmena KD 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

10/07/2019

do 11h

21.

JNMV br. IV 04-404-1/8-2019

KANCELARIJSKI MATERIJAL

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

17/06/2019

do 11:30h

20.  

JNMV br. IV 04-404-2/21-2019

NABAVKA USLUGE GERONTO DOMAĆICA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

17/06/2019

do 11h

19.  

JNMV br. IV 04-404-3/3-2019

REKONSTRUKCIJA LETNJE POZORNICE U NOVOM BEČEJU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

12/06/2019

do 11h

18.  

JNMV br. IV 04-404-1/7-2019

NABAVKA PIĆA, NAPITAKA I RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

12/06/2019

do 11h

17.  

JN br. IV 04-404-14/2019

IZGRADNJA FISKULTURNE SALE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM U BOČARU

    Obaveštenje o obustavi postupka
    Odluka o obustavi postupka
    Obaveštenje o pruduženju roka 2
    Obaveštenje o produženju roka  
    Odgovori na pitanja 2
    Odgovor na pitanje 1
    Prilog broj 2 
    Prilog broj 1 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

12/07/2019

do 10h

16.  

JNMV br. IV 04-404-1/6-2019

JAVNA NABAVKA – OPREMANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE-NABAVKA VOZILA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    PojašnjenjeKD
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

20/05/2019

do 11h

15.  

JNMV br. IV 04-404-2/16-2019

USLUGE ŠTAMPANJA MATERIJALA I IZRADA NOVOGODIŠNJEG ŠTAMPANOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Pojašnjenje KD 2 
    Pojašnjenje KD 1 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

17/05/2019

do 11h

14.  

JNMV br. IV 04-404-2/17-2019

NABAVKA USLUGE SNIMANJA AMBROZIJE IZ VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru  
   Odluka o dodeli ugovora
    Obaveštenje o produženju roka 
    Izmena KD
    Pojašnjenje KD - Izmena tehničke greške 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

20/05/2019

do 11:30h

13.  

JNMV br. IV 04-404-3/1-2019

NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVETE OD KRUŽNOG TOKA DO ULAZA U NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora 
    Pojašnjenje KD
    Obaveštenje o produženju roka
    Izmenjena Konkursna dokumentacija 
    Odgovori i pitanja 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda 
 

09/05/2019

do 11h

12.  

JN br. IV 04-404-17/2019

NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE SPORTSKE OLIMPIJADE RADNIKA VOJVODINE U 2019 GODINI

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

27/05/2019

do 11h

11.  

JNMV br. IV 04-404-3/1-2019

NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVETE OD KRUŽNOG TOKA do ULAZA U NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o obustavi postupka 
    Odluka o obustavi postupka
    Pojašnjenje KD
    Odgovori i pitanja 2
    Odgovori i pitanja 1 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

08/05/2019

do 11h

10.  

JN br. IV 04-404-2/14-2019

IZGRADNJA FISKULTURNE SALE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM U BOČARU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

24/04/2019

do 11h

9.  

JN br. IV 04-404-12/2019

NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE ''VELIKOGOSPOJINSKIH DANA 2019''

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

10/04/2019

do 11h

8.  

JNMV br. IV 04-404-1/3-2019

NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

15/03/2019

do 11h

7.  

JNMV br. IV 04-404-10/2019

NABAVKU GORIVA PO PARTIJAMA ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Odgovor na pitanje 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

01/04/2019

do 11h

6.  

JN br. IV 04-404-11/2019

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA SANACIJA PARKETA U SPORTSKOJ HALI

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija 2
    Pitanje i odgovorи
    Konkursna dokumentacija  1
    Izmena KD 
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

28/03/2019

do 11h

5.  

JN br. IV 04-404-9/2019

RADOVI NA IZGRADNJI KAPELE U NOVOM MILOŠEVU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Pitanje i odgovor 3
    Pitanje i odgovor 2
    Izmenjena KD 2
    Obaveštenje o produženju roka 2 
    Pitanje i odgovor
    Izmenjena KD
    Obaveštenje o produženju roka
    Pojašnjenje KD
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

27/03/2019

do 11h

4.  

JN br. IV 04-404-8/2019

NABAVKA USLUGE SUZBIJANjA KOMARACA I AMBROZIJE NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

11/03/2019

do 11h

3.

 JNMV br. IV 04-404-2/2-2019

NABAVKA USLUGE REPREZENTACIJE ZA POTREBE OPŠTINE NOVI BEČEJ, PO PARTIJAMA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

06/02/2019

do 11h

2.  JNMV br. IV 04-404-2/3-2019

NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE NASTUPA OPŠTINE NOVI BEČEJ NA MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

05/02/2019

do 11h

1.  JNMV br. IV 04-404-2/1-2019

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE BUNARSKE VODE (PPV) SA SVIM POTREBNIM PRATEĆIM OBJEKTIMA I INFRASTRUKTUROM NA IZVORIŠTU U NOVOM BEČEJU

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    Odluka o dodeli ugovora
    Konkursna dokumentacija
    Poziv za podnošenje ponuda
 

29/01/2019

do 11h

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…