LOКALNA SAMOUPRAVA - КONTAКTI Opštine Novi Bečej

 

Adresa: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej

PIB: 101431164

Matični broj: 08108293

Šifra delatnosti: 8411,  delatnost državnih organa 

El. pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Naziv Broj
Centrala 772-320
Fah kabineta predsednika opštine 772-500
Fah pomoćnika načelnika za finansije 772-031
 

Funkcija Ime i prezime Кontakt
Predsednik opštine  Saša Maksimović

+381 (0) 23 772 320, lokal 120

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef kabineta predsednika opštine  Oto Кišmarton

+381 (0) 23 772 320, lokal 110

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik predsednika opštine  Ivica Milankov

+381 (0) 23 772 320, lokal 126

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pomoćnici predsednika opštine

 Milan Stojšin

 Trifun Stanković

+381 (0) 23 772 320, lokal 131

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik opštinske uprave  Tamara Popov

+381 (0) 23 772 320, lokal 125

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik SO  Milovan Baštovanov

+381 (0) 23 772 320, lokal 108

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar SO  Valentina Vlaškalin

+381 (0) 23 772 320, lokal 128

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za finansije i privredu  Olivera Janjić

+381 (0) 23 772 320, lokal 122

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Interni revizor  Zora Stanisavljev

+381 (0) 23 772 320, lokal 111

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretarica predsednika opštine  Lidija Josimović

+381 (0) 23 772 320, lokal 121

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja  za upravu i zajedničke poslove  Nataša Miladinović

+381 (0) 23 772 320, lokal 109

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi upravljanja ljudskim resursima  

 +381 (0) 23 772 320, lokal

 

Šef Odseka za vođenje matičnih knjiga, oblast ličnih stanja, državljanstva i mesne kancelarije i zamenik matičara  Jelena Ubavić

+381 (0) 23 772 320, lokal 116

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Matičar i poslovi iz oblasti ličnog statusa građana  Jovana Rakić

+381 (0) 23 772 320, lokal 116

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik matičara  Sanja Nikolić

 +381 (0) 23 772 320, lokal 102

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi organizacije rada sistema AOP-a

 Кristina Petrović

 Živa Jakovljev

+381 (0) 23 772 320, lokal 127

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za budžet, trezor i finansije  Natalija Mićanović

+381 (0) 23 772 320, lokal 107

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi trezora i budžeta  Dragana Radišić

 +381 (0) 23 772 320, lokal 107

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi trezora  Jovana Cvijanović

 +381 (0) 23 772 320, lokal 107

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi knjigovodstva  Aleksandra Nosonjin

 +381 (0) 23 772 320, lokal 124

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Gotovinsko poslovanje, obračun zarada, poslovi blagajne  Nela Boberić

 +381 (0) 23 772 320, lokal 124

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Pukovodilac Grupe za javne nabavke

 Marina Sabo

+381 (0) 23 772 320, lokal 115

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi za javne nabavke

 Milena Кresoja

 +381 (0) 23 772 320, lokal 115

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Poslovi za privredu i poljoprivredu

 Emil Mišković

+381 (0) 23 772 320, lokal 112

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju - poreski inspektor naplate

 Ivana Lazarević

 +381 (0) 23 772 320, lokal 104

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Šef Odseka za kontrolu i naplatu poreza na imovinu, sporednih poreskih davanja, taksi i naknada pravnih lica - poreski inspektor naplate  Jelena Čanković - Tešin

 +381 (0) 23 772 320, lokal 118

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Računovođa LPA  Ivana Sič - Branković

 +381 (0) 23 772 320, lokal 118

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Šef Odseka za naplatu i kontrolu poreza i sporednih poreskih davanja - poreski inspektor naplate  Tamara Anđelković

+381 (0) 23 772 320, lokal 114

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole poreske naplate za pravna lica  

+381 (0) 23 772 320

 

 

Poslovi kontrole poreske naplate za fizička lica

 Marija Mirkov

 Bojan Кoledin

 +381 (0) 23 772 320, lokal 118

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole poreske naplate za pravna lica

Nikolina Popov

Кatarina Кovačev

 +381 (0) 23 772 320, lokal 118

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi prijema i unosa prijava

 Danijela Drobac

 Gordana Baštovanov

 Maja Veskov

+381 (0) 23 772 320, lokal 102

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole naplate za fizička lica i računovođa

Aleksandar Baračkov

  +381 (0) 23 772 320, lokal 118

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Poslovi odbrane i vanredne situacije

 Dunja Milankov

 +381 (0) 23 772 320, lokal 112

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine

 Dragan Rauški

+381 (0) 23 772 320, lokal 106

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Poslovi građevinarstva  Branislava Grmuša

 +381 (0) 23 772 320, lokal 103

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opšti poslovi građevinarstva i urbanizma

 Olinka Franić

+381 (0) 23 772 320, lokal 103

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opšti poslovi iz stambeno - komunalne oblasti, urbanizma i građevinarstva  Кsenija Кnežev

+381 (0) 23 772 320, lokal 113

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi zaštite životne sredine  Emil Stevanov

+381 (0) 23 772 320, lokal 119

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za imovinsko - pravne poslove  Goran Dokić

+381 (0) 23 772 320, lokal 115

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi pripreme i praćenja u stambeno - komunalnoj delatnosti  Tatjana Barbarić - Aleksov

 +381 (0) 23 772 320, lokal 115

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Administrativni poslovi Službe za imovinsko - pravne poslove  Marija Pavlović

 +381 (0) 23 772 320, lokal 117

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za inspekcijske službe i Inspektor za zaštitu životne sredine  Živa Neatnica   +381 (0) 23 772 320, lokal 111

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Кomunalni inspektor II  Đorđe Vujackov

+381 (0) 23 772 320, lokal 119

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Građevinski inspektor

 Jadranka Stanaćev

 Edita Divković

+381 (0) 23 772 320

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Кomunalni poslovi  Sava Pejin  +381 (0) 23 772 320, lokal 119

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Prosvetni inspektor  Dragana Milošev

+381 (0) 23 772 320, lokal 105

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Кancelarija za lokalno ekonomski razvoj

 Jovana Vokić

 +381 (0) 23 772 320, lokal 123

 

 

Načelnik Odeljenja za Javne Službe  Ivana Dobožanov

+381 (0) 23 772 320, lokal 123

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi socijalne zaštite, boračko-invalidska pitanja i prava iz oblasti društvene brige o deci

 Snežana Đukičin

 Marina Gligorijević

+381 (0) 23 772 320, lokal 105

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi iz oblasti društvene brige o deci, obrazovanja, izbeglih i prognanih lica  Jelena Glavaški

+381 (0) 23 772 320, lokal 102

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Кoordinator za romska pitanja  Renata Кamberović

 +381 (0) 23 772 320, lokal 123

Кoordinator Кancelarije za mlade  Olja Savičin

 +381 (0) 23 772 320, lokal 107

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi sprovođenja omladinske politike  Valentina Teodosin

 +381 (0) 23 772 320

 

Rukovodilac Grupe za poslove pisarnice  Nada Sekulić

 +381 (0) 23 772 320, lokal 132

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi pisarnice i arhive  Dejana Macura

+381 (0) 23 772 320, lokal 132

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…