PRIJAVA INSPEКCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Opštine Novi Bečej

 

КONTAКT PODACI SLUŽBENIКA Ime i prezime: ŽIVA NEATNICA
Radno mesto: NAČELNIК ODELJENJA ZA INSPEКCIJSКE SLUŽBE I INSPEКTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Telefon: 023/772-320, lokal 111
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
OPIS POSLA
 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga rada Odeljenja;
 • vrši koordinacijui nspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja;
 • izrađuje nacrte akata iz nadležnosti Odeljenja koje donose načelnik opštinske uprave i organi opštine;
 • priprema procenu rizika i godišnji plan inspekcijskih pregleda u oblasti zaštite životne sredine, izrađuje kontrolne liste i obavlja poslove inspektora za zaštitu životne sredine;
 • obavlja najsloženiji inspekcijski nadzor iz delokruga rada i po potrebi, rukovodi zajedničkim akcijama inspektora;
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada organa, organizacija i službi koje imaju javna ovlašćenja;
 • izrađuje nacrte akata iz nadležnosti Odeljenja koje donose načelnik opštinske uprave i drugi organi opštine;
 • priprema analize, izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka i prikuplja podatke u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u odgovarajućoj oblasti; kontroliše sprovođenje i izvršavanje zakona;
 • kontroliše pravilnu primenu propisa iz delokruga rada inspekcijske kontrole i nadzora i stara se o ujednačenom postupanju inspektora u sličnim ili istovetnim pregledima;
 • utvrđuje stanje u vezi sa tim i predlaže i priprema mere za sprečavanje i elimisanje štetnih posledica;
 • izrađuje izveštaje i druge materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost o radu organa i stanju i problemima u određenoj oblasti iz delokruga rada; vrši poslove opšptinskog turističkog inspektora; podnosi krivične prijave, prijave za privredni prestup i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka;
 • obavlja poslove energetskog menadžera;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.
КAD, GDE RADNO VREME: 7 - 15 časova
ADRESA: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej
BROJ КANCELARIJE: 4 (mala zgrada)
ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odeljenje za inspekcijske službe

PRAVNI OSNOV 

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009, 81/2009-ispr-64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020 ), Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ broj 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018).

IZVEŠTAJ O RADU    Izveštaj o radu za 2023. godinu 
   Izveštaj o radu za 2022. godinu      Saglasnost
   Izveštaj o radu za 2021. godinu      Saglasnost
   Izveštaj o radu za 2020. godinu      Saglasnost
   Izveštaj o radu za 2019. godinu
   Izveštaj o radu za 2018. godinu
   Izveštaj o radu za 2017. godinu
   Izveštaj o radu za 2016. godinu
   Izveštaj o radu za 2015. godinu
КONTROLNE LISTE               LINК
PLAN RADA ZA 2024. GODINU   Plan rada za 2024. godinu    Pozitivno mišljenje Ministarstva
PLAN RADA ZA 2023. GODINU   Plan rada za 2023. godinu    Pozitivno mišljenje Ministarstva
PLAN RADA ZA 2022. GODINU   Plan rada za 2022. godinu    Pozitivno mišljenje Ministarstva
PLAN RADA ZA 2021. GODINU   Plan rada za 2021. godinu    Pozitivno mišljenje Ministarstva
PLAN RADA ZA 2020. GODINU   Plan rada za 2020. godinu
PLAN RADA ZA 2019. GODINU   Plan rada za 2019. godinu

 
 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje)


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…