ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Opština Novi Bečej

Šef odseka: GORAN DOKIĆ
Kontakt: 023/772-320, lokal 115
Radno vreme: 7-15 h 
Adresа: Žаrkа Zrenjаninа 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ŠEF ODSEKA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Odseka;
 • obavlja složene poslove iz oblasti delokruga Odseka;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Odseka;
 • vrši raspored poslova u Odseku;
 • izrađuje  nacrte  normativnih akata  iz  oblasti  Odeljenja  i  Odseka; 
 • pokreće  i  vodi  upravni  postupak, preduzima sve potrebne mere i radnje i donosi rešenja i druga akta u upravnom postupku iz oblasti imovinsko-pravnih poslova u skladu sa stvarnom i mesnom nadležnošću;
 • vrši poslove upisa prava javne svojine na nepokretnostima u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima u skladu sa zakonom;
 • sprovodi postupak i donosi rešenje o eksproprijaciji u skladu sa zakonom i sprovodi postupak sporazumevanja o naknadi za eksproprisanu nepokretnost;
 • pruža stručnu pomoć u primeni zakona i rešavanju složenih upravnih stvari iz delokruga rada Odeljenja i Odseka;
 • izrađuje rešenje u postupku pretvaranja prava  korišćenja  u  pravo  svojine  na  građevinskom  zemljištu  uz  naknadu  (konverzija)  i  utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta u skladu sa zakonom;
 • priprema nacrte akata u vezi sa raspolaganjem nepokretnostima (objekti) u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje);
 • priprema nacrte akata u vezi sa raspolaganjem   građevinskim zemljištem u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje) u skladu sa zakonom;
 • izrađuje nacrt Programa korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine;
 • donosi prvostepena rešenja o iseljenju i preseljenju lica shodno Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada;
 • vodi registar stambenih zajednica i vrši registraciju stambenih zajednica i upravnika;
 • obavlja poslove izrade brisovnih dozvola;
 • vodi evidenciju stanova u dugoročnom  otkupu  i  vrši  revalorizaciju rata  otkupa; 
 • utvrđuje  stanje  nepokretnosti  u  javnoj  svojini opštine, predlaže namenu i način održavanja tih nepokretnosti;
 • vrši poslove utvrđivanja imovinskih stanja za privredna društva nad kojima je okončan stečajni postupak po zahtevu Republičke Direkcije za imovinu RS;
 • vrši stručne i administrativne poslove u vezi preuzimanja na korišćenje ili u svojinu imovine privrednih društava nad kojima je okončan stečajni postupak;
 • vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje stanja brojila za električnu energiju, gas i vodu u objektima u javnoj svojini opštine; vodi posebnu evidenciju nepokretnosti  u javnoj svojini koje koristi opština u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
 • vodi podatke o nepokretnostima u javnoj svojini koje istovremeno koristi veći broj korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja, podatke o površini i vrednosti za te nepokretnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini opštine koju čine: podaci iz posebne evidencije korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini  opštine, podaci  iz  posebne  evidencije nepokretnosti koje  koristi opština, podaci  iz posebne  evidencije  nepokretnosti u  javnoj  svojini  opštine; 
 • vrši  administrativne poslove  u  vezi  sa raspolaganjem nepokretnostima u  javnoj  svojini  opštine  (pribavljanje, otuđenje,  davanje  u  zakup  i  na korišćenje);
 • vrši  administrativne poslove  u  vezi  sa  rapolaganjem građevinskim  zemljištem  u  javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje) u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

  IMOVINSKO - PRAVNI POSLOVI  

Službenik: 
Kontakt: 023/772-320, lokal
Radno vreme: 7-15 h 
Adresа: Žаrkа Zrenjаninа 8
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • Vrši stručne i administrativne poslove u vezi Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje;
 • obavlja administrativne poslove vezane za povraćaj poljoprivrednog zemljišta u skladu sa zakonom;
 • vodi posebnu evidenciju nepokretnosti  u javnoj svojini koje koristi opština u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
 • vodi podatke o nepokretnostima u javnoj svojini koje istovremeno koristi veći broj korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja, podatke o površini i vrednosti za te nepokretnosti u skladu  sa  zakonom i  podzakonskim aktima;
 • vodi  jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u  javnoj  svojini opštine koju čine: podaci iz posebne evidencije korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima  u  javnoj  svojini  opštine,  podaci  iz  posebne  evidencije  nepokretnosti  koje  koristi opština, podaci iz posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane od strane načelnika Opštinske uprave ili šefa Odseka.

 

  ADMINISTRATIVNI POSLOVI ODSEKA  

Službenik: MARIJA PAVLOVIĆ
Kontakt: 023/772-320 локал 117
Radno vreme: 7-15 h 
Adresа: Žаrkа Zrenjаninа 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Vodi zapisnike komisija iz delokruga rada Odeljenja i Odseka;
 • vodi postupke vansudskih poravnanja po  zahtevima građana  za  naknadu  štete  zbog  ujeda  pasa  lutalica;
 • obavlja administrativne poslove vezane za povraćaj poljoprivrednog zemljišta u skladu sa zakonom;
 • vodi posebnu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koje koristi opština u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
 • vodi podatke o nepokretnostima u javnoj svojini koje istovremeno koristi veći broj korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja, podatke o površini i vrednosti za te nepokretnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
 • vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini opštine koju čine: podaci iz posebne evidencije korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini opštine, podaci iz posebne evidencije nepokretnosti koje koristi opština, podaci iz posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine;
 • vrši administrativne poslove u vezi sa raspolaganjem nepokretnostima (objekti) u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje);
 • vrši administrativne poslove u vezi sa rapolaganjem građevinskim zemljištem u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje) u skladu sa zakonom;
 • obavlja poslove koordinacije sa Agencijom za borbu protiv korupcije za organe opštine;
 • obavlja poslove vezane za utvrđivanje statusa energetski ugroženog kupca;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane od strane načelnika Opštinske uprave i načelnika Odeljenja ili šefa Odseka.

 

  ADMINISTRATIVNO - STRUČNI POSLOVI ODSEKA  

Službenik: MILENA KRESOJA
Kontakt: 023/772-320 локал 117
Radno vreme: 7-15 h 
Adresа: Žаrkа Zrenjаninа 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Sprovodi postupak i donosi rešenje o eksproprijaciji u skladu sa zakonom i sprovodi postupak sporazumevanja o naknadi za eksproprisanu nepokretnost;
 • izrađuje rešenje u postupku pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu (konverzija) i utvrđivanja zemljišta za redovnu  upotrebu  objekta  u  skladu  sa  zakonom; 
 • priprema  nacrte  akata  u  vezi  sa  raspolaganjem nepokretnostima (objekti) u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje);
 • priprema nacrte akata u vezi sa raspolaganjem građevinskim zemljištem u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje) u skladu sa zakonom;
 • izrađuje nacrt Programa korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine;
 • donosi prvostepena rešenja o iseljenju i preseljenju lica shodno Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane od strane načelnika Opštinske uprave ili šefa Odseka.

 

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…