TAMARA POPOV Načelnik Opštinske uprave Novi Bečej

KONTAKT:
tel: 023/771-135, lokal/125
fax: 023/772-500
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.novibecej.rs

 

Rođena je 14.01.1972. godine u Senti. Osnovnu školu završila u Bečeju, a srednju pravnu školu završila u Sremskim Karlovcima, "Karlovačku gimnaziju". Diplomirala je u maju 1996. godine na pravnom fakultetu u Novom Sadu, a potom bila sudski pripravnik do 1999. godine u Privrednom sudu u Novom Sadu. U maju 1999. godine položila je pravosudni ispit u Beogradu, a u avgustu 1999. godine otvorila advokatsku kancelariju u Bečeju. Aktivno se bavila advokaturom do maja 2006. godine kada je odlukom Skupštine opštine postavljena za načelnika Opštinske uprave opštine Bečej, od tada advokatska kancelarija se nalazi u mirovanju zbog postavljenja na funkcije u organima lokalne samouprave. Poslove načelnika Opštinske uprave obavljala do juna 2008. godine kada je odlukom Skupštine opštine Novi Bečej postavljena za sekretara Skupštine opštine Novi Bečej koju funkciju je obavljala do jula 2012. godine kada je izabrana za zamenika predsednika opštine Bečej. Decembra 2014. godine postavljena je na funkciju načelnika opštinske uprave Novi Bečej.

U novembru 2005. godine stekla je licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika. Stekla je takođe niz certifikata u raznim oblastima pravne struke od usavršavanja u oblasti odbrane i zastupanja maloletnika u krivičnom postupku do korporativnog planiranja opštinskih usluga i stečajnog postupka sa elementom inostranosti, zatim certifikat za rad na računarima ECDL START i srednji tečaj engleskog jezika.

Od 2001. do 2006. godine bila je sekretar Opštinske organizacije advokata Bečeja, a od 2005. do 2008. godine član i sekretar Opštinske izborne komisije opštine Bečej. Od 2008. do 2012. godine bila je sekretar Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej. U oktobru 2007. godine imenovana je za člana upravnog odbora, a od juna 2008. godine za potpredsednika Društva pravnika Vojvodine za upravne nauke i praksu.


NADLEŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE:

  • predstavlja upravu;
  • organizuje, koordinira i usmerava rad Opštinske uprave;
  • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi uz saglasnost Opštinskog veća;
  • donosi pravilnik kojim se regulišu zvanja, zanimanja, platne grupe i koeficijenti zaposlenih u Opštinskoj upravi, u skladu sa Zakonom, donosi opšte akte o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, o ocenjivanju zaposlenih, kao i druga normativna akta u skladu sa zakonom;
  • raspoređuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica;
  • rešava o pravima i obavezama iz radno-pravnih odnosa zaposlenih i raspoređenih lica u Opštinskoj upravi u skladu sa zakonom;
  • podnosi Opštinskom veću izveštaj o radu Opštinske uprave;
  • rešava o sukobu nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Opštinske uprave, stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova koje utvrdi Skupština opštine i Opštinsko veće, vrši i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom i drugim aktima opštine stavljeni u nadležnost

 

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…