ПДР БЛОКОВА БРОЈ 190А (ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА) И 193 У ИСТОЧНОЈ РАДНОЈ ЗОНИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ


Блокови бр. 190, 190а и 190б - намењују се за саобраћајне коридоре обилазнице магистралног пута (државни пут 1. реда) и деонице регионалног пура Р-114 (државни пут 2. реда). Изградња и уређење ових блокова вршиће се на основу услова из претходно израђеног и усвојеног регулационог плана ових инфраструктурних коридора.

Блок бр. 193 - намењује се за радну зону, главну мерно-регулациону станицу гасовода и коридор доводног гасовода високог притиска, за нови индустријски колосек, улице и заштитно зеленило.

Изградња и уређење овог блока вршиће се на основу услова из претходно израђеног и усвојеног регулационог плана блока и урбанистичких пројеката за поједине садржаје.

 

ПДР БЛОКОВА БРОЈ 190А (ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА ) И 193 У ИСТОЧНОЈ РАДНОЈ ЗОНИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  238 KB  
ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА НОВИ БЕЧЕЈ  2.01 МB
КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН  1.44 МB
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  6.42 МB   
ПЛАН ПРЕОВЛАЂАЈУЋЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНЕ, САОБРАЋАЈА, ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА  3.75 МB  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ  3.02 МB  
ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  3.44 МB  
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПРИКАЗОМ ЈАВНОГ И ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  2.85 МB  
ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЕТАПАМА  4.22 МB   

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…