Општина Нови Бечеј

Општина Нови Бечеј

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
петак, 28 September 2018 00:00

Виртуелни матичар

Виртуелни Матичар омогућава Вама који сте уписани у матичне књиге које се воде за матично подручје Нови Бечеј, да путем интернета наручите и на кућну адресу добијете изводе и уверења из наших матичних књига.

Приликом преузимања извода или уверења платићете таксу и поштарину и потписати повратницу.


Извод из матичне књиге рођених

домаћи образац
двојезични образац 

интернационални образац


Извод из матичне књиге венчаних

домаћи образац
двојезични образац
интернационални образац


Извод из матичне књиге умрлих

домаћи образац
двојезични образац
интернационални образац


Уверење о држављанству

домаћи образац
двојезични образац


Испорука тражене документације Пост еxпрес ”данас за сутра”, (не рачунају се субота, недеља, државни и верски празници)

Откупна вредност пошиљке за:
- домаћи или двојезични образац (430,00 Републичка административна такса + до 300,00 трошкови слања документа (поштарина)),
- интернационални образац (720,00 Републичка административна такса + до 300,00 трошкови слања документа (поштарина)),
- држављанство (780,00 Републичка административна такса + до 300,00 трошкови слања документа (поштарина)).

Услугом Пост Еxпрес достављамо једном пошиљаоцу више докумената.

Контакт:

Телефон: 023/772-320, локал 102 ; 023/775-701

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, којима располажу органи Општине Нови Бечеј (Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа) је начелник Општинске управе Нови Бечеј ТАМАРА ПОПОВ.

Захтев може свако лице поднети писмено:
- и пошаље се поштом на адресу ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, Овлашћеном лицу за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ, Жарка Зрењанина 8,
- на фаx: 023/772-500 или
- на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

или усмено, који се саопштава у записник у канцеларији број 33 (на спрату) Општинске управе Нови Бечеј, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 сати.

Шематски приказ поступка за приступ информацијама  

Према ЗАКОНУ О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ("Службени гласник РС", број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја  ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА, ЖАЛБИ И ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА


Захтев за приступ информацији од јавног значаја  

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији  

Жалба када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)  

Тужба против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба  

петак, 28 September 2018 00:00

Пријава инспекцији

петак, 28 September 2018 00:00

Озакоњење објеката

 

1 Обавештење о могућностима озакоњења незаконито изграђених објеката
2 Списак издатих решења о озакоњењу (2016)
3 Списак издатих решења о озакоњењу (2017)
4 Списак издатих решења о озакоњењу (2018)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТАНАРИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Дана 12.06.2017.године,почела је регистрација стамбених заједница на територији Р.Србије путем Регистра стамбених заједница у Републичком геодетском заводу.
Новим Законом о становању и одржавњу зграда ( ''Сл.гласник РС'', бр.104/16 ) који је ступио на снагу 31.12.2016,прописана је обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23..Закона о становању и одржавању зграда ( ''Сл.гласник РС'', бр.104/16).
Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве за регистрацију стамбене заједнице уз коју се прилажу одговарајућа документа у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, као и доказ о уплати локалне административне таксе. Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку регистрације и по добијању решења о регистрацији, једино је потребно у филијали пореске управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се накнадно доставља Регистру.
Сву потребну домументацију за регистровање стамбених заједница можете наћи у згради ОУ Нови Бечеј, Одсек за урбанизам,стамбено-комуналне послове,грађевинарство, локални-економски развој и заштиту животне средине, канц. бр.132, као и на званичној интернет страници општине.
За сва питања можете се обратити особи за контакт у општини.

Контакт особа: Горан Докић
Телефон:023/772-320 лок. 115
е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

  • Модел записника са седнице и Одлука о избору управника заједнице
  • Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
  • Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
  • Додатак пријави
  • Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)
  • Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)
  • Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)Корисни линкови:
- База јединствене евиденције РГЗ-а
http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice
- Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar
Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.

петак, 28 September 2018 00:00

Обједињена процедура

 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система подносити захтеве.

Страна 75 од 76

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…