ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ДАВАЊА У ЗАКУП СЕНОКОСА 17. МАЈА

На основу Одлуке Савета МЗ Ново Милошево донете 28. априла, 6. маја расписан је оглас за јавну лицитацију давања у закуп сенокоса у државној својини чији је корисник МЗ Ново Милошево за 2022. годину. У питању су парцеле 12338, 12345, 12346 и 8715 у виду ливада и пашњака.

Сенокоси се издају у виђеном стању и закупац се не може позивати на њихове недостатке. Лицитациони корак износи 500 динара. Сенокос који се даје у закуп може се искључиво користити за кошење траве и ни у какве друге сврхе. Такође, сенокос се не може давати у подзакуп, стоји у огласу.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп сенокоса имају сва физичка лица која имају пребивалиште на територији насељеног места Ново Милошево и правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и имају активан статус и седиште у катастарској општини Ново Милошево.

Пријава на оглас подноси се у запечаћеној коверти на чијој предњој страни треба написати: Месна заједница Ново Милошево, Трг палих хероја 2-6, 23273 Ново Милошево, Комисији за лицитацију сенокоса, број јавног надметања___, ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!, док на задњој страни треба написати: име и презиме, односно назив и адресу понуђача. Заједно са пријавом на оглас потребно је доставити и неопходну документацију.

Јавно надметање за давање у закуп наведених сенокоса биће одржано 17. маја с почетком у 16 часова у канцеларији број 8 МЗ Ново Милошево.

Све потребне информације могу се пронаћи у огласу за јавну лицитацију који се налази на огласној табли МЗ Ново Милошево.

 

Read 865 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…