ПРОЈЕKАТ ХУСРБ/1602/31/0128– ЈАВНА НАБАВKА

Пружање промотивних услуга на интернету неопходних за имплементацију пројекта 


Референтни број објаве: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD2


Општина Нови Бечеј намерава да додели уговор за Пружање промотивних услуга на интернету неопходних за имплементацију пројекта у Новом Бечеју, Република Србија уз финансијску помоћ Интеррег ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија Европске Уније. Тендерски досије је могуће преузети на wеб адреси ОВДЕ

Рок за достављање понуда је 3. октобар 2018. у 12:00 по локалном времену. Могуће додатне информације или појашњења/питања биће објављена на wеб страници Општине Нови Бечеј: ОВДЕ


Web promotion services 

Reference number: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD2

Municipality of Novi Becej intends to award a service contract for Web promotion services in Novi Becej, Republic of Serbia with financial assistance from Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia of the European Union. The tender dossier is available for download at HERE

The deadline for submission of tenders is 3rd October 2018 at 12:00 Local Time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Novi becej website:  HERE


Пружање промотивних услуга медијске кампање и организација конференција за штампу
Референтни број објаве: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD3

Општина Нови Бечеј намерава да додели уговор за Пружање промотивних услуга медијске кампање и организација конференција за штампу неопходних за имплементацију пројекта у Новом Бечеју, Република Србија уз финансијску помоћ Интеррег ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија Европске Уније. Тендерски досије је могуће преузети на wеб адреси : ОВДЕ 

Рок за достављање понуда је 3. октобар 2018. у 12:00 по локалном времену. Могуће додатне информације или појашњења/питања биће објављена на wеб страници Општине Нови Бечеј: ОВДЕ 


Media campaign and press conference organization 

Reference number: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD3

Municipality of Novi Becej intends to award a service contract for Media campaign and press conference organization in Novi Becej, Republic of Serbia with financial assistance from Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia of the European Union. The tender dossier is available for download at HERE

The deadline for submission of tenders is 3rd October 2018 at 12:00 Local Time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Novi becej website: HERE

 


Услуга дизајна и штампа 

Референтни број објаве: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD4

Општина Нови Бечеј намерава да додели уговор за Пружање услуга дизајна и штампе материјала неопходних за имплементацију пројекта у Новом Бечеју, Република Србија уз финансијску помоћ Интеррег ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија Европске Уније. Тендерски досије је могуће преузети на wеб адреси:ОВДЕ 

Рок за достављање понуда је 3. октобар 2018. у 12:00 по локалном времену. Могуће додатне информације или појашњења/питања биће објављена на wеб страници Општине Нови Бечеј: ОВДЕ


Design and printing services
Reference number: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD4

Municipality of Novi Becej intends to award a service contract for Design and printing services in Novi Becej, Republic of Serbia with financial assistance from Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia of the European Union. The tender dossier is available for download at HERE

The deadline for submission of tenders is 3rd October 2018 at 12:00 Local Time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Novi becej website: HERE

 


Услуге превођења и интерпретације
Референтни број објаве: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD6

Општина Нови Бечеј намерава да додели уговор за Услуге превођења и интерпретације неопходних за имплементацију пројекта у Новом Бечеју, Република Србија уз финансијску помоћ Интеррег ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија Европске Уније. Тендерски досије је могуће преузети на wеб адреси :ОВДЕ 

Рок за достављање понуда је 3. октобар 2018. у 12:00 по локалном времену. Могуће додатне информације или појашњења/питања биће објављена на wеб страници Општине Нови Бечеј:ОВДЕ


Translation and interpretation
Reference number: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD6

Municipality of Novi Becej intends to award a service contract for services of Translation and interpretation in Novi Becej, Republic of Serbia with financial assistance from Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia of the European Union. The tender dossier is available for download at HERE

The deadline for submission of tenders is 3rd October 2018 at 12:00 Local Time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Novi becej website: HERE

 


Услуге реализације тренинга и развоја стратешких докумената неопходних за стварање нове туристичке понуде

Референтни број објаве: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD10

Општина Нови Бечеј намерава да додели уговор за Услуге реализације тренинга и развоја стратешких докумената неопходних за стварање нове туристичке понуде у Новом Бечеју, Република Србија уз финансијску помоћ Интеррег ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија Европске Уније. Тендерски досије је могуће преузети на wеб адреси : ОВДЕ 

Рок за достављање понуда је 3. октобар 2018. у 12:00 по локалном времену. Могуће додатне информације или појашњења/питања биће објављена на wеб страници Општине Нови Бечеј:  ОВДЕ


Trainings and development of strategic documents necessary for creation of new touristic offer
Reference number: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD10

Municipality of Novi Becej intends to award a service contract for services of Trainings and development of strategic documents necessary for creation of new touristic offer in Novi Becej, Republic of Serbia with financial assistance from Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia of the European Union. The tender dossier is available for download at HERE

The deadline for submission of tenders is 3rd October 2018 at 12:00 Local Time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Novi becej website: HERERead 284 times

                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…