SLUŽBENI LISTOVI 2023 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

  REŠENjE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 22/12/2023; Veličina dokumenta: 254 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Novi Bečej

  ODLUKA o lokalnim komunalnim taksama

  ODLUKA o ukidanju i promeni naziva ulica u opštini Novi Bečej

  REŠENjE o stavljanju van snage Rešenja Skupštine opštine Novi Bečej, broj: II 02-464-3/2021 od 15.04.2021. godine

  REŠENjE o davanju na korišćenje Mesnoj zajednici opštine Novi Bečej nepokretnosti

  KADROVSKI PLAN Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  PLAN rada i finansijskog plana Skupštine opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  PLAN rada i finansijskog plana Predsednika opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  PLAN rada i finansijskog plana Opštinskog veća opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  PROGRAM rada i finansijskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Komunalac“ za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Komunalac“ Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Mesne zajednice Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Mesne zajednice Novo Miloševo za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Mesne zajednice Kumane za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bočar za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finansijski plan Doma kulture opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Narodne biblioteke Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Finansijski plan PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti i Plan prihoda i rashoda Crvenog krsta opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kluba za dnevni boravak sa servisnim uslugama za 2024. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Udruženja za negovanje tradicije opštine Novi Bečej za 2024. godinu

Datum objave: 15/12/2023; Veličina dokumenta: 984 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o budžetu opštine Novi Bečej za 2024. godinu

Datum objave: 15/12/2023; Veličina dokumenta: 3787 KB
 • SADRŽAJ

  IZVEŠTAJ o sprovedenoj Javnoj raspravi u postupku donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama

  IZVEŠTAJ o sprovedenoj Javnoj raspravi u postupku donošenja Odluke o Budžetu opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  ODLUKA o usvajanju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

  REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

  REŠENjE o utvrđivanju obima i mera dodatne podrške učenicima i studentima sa teritorije opštine Novi Bečej

  REŠENjE o iznosu i broju opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2023/2024. godinuj

  REŠENjE Rešenje o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije XIX Festival narodnog stvaralaštva „Ricsaj“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravila manifestacije XIX Susreta narodnog stvaralaštva „Ricsaj“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad opštine Novi Bečej

  REŠENjE o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Učimo svi zajedno“ Ministarstva prosvete u saradnji sa UNICEF-om uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji

Datum objave: 08/12/2023; Veličina dokumenta: 353 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej

  ODLUKA o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej

  ODLUKA o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Novi Bečejj

  ODLUKA o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji opštine Novi Bečej, koji su državljani Republike Srbije

  REŠENjE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam i putevi” Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju članova PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Bočar

Datum objave: 29/11/2023; Veličina dokumenta: 365 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o organizovanju i sprovođenju Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama

  REŠENjE o tehničkom regulisanju saobraćaja u opštini Novi Bečej za period od 01.11.2023. do 01.04.2024. godine

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Komunalac“ Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Seoska slava Sv. Ilija 2023“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Dani sela Kumana 2023“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji manifestacije „Dani sela Bočar 2023“

  ZAKLjUČAK o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej

  REŠENjE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 20/11/2023; Veličina dokumenta: 317 KB
 • SADRŽAJ

    OGLAS o davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u opštini Novi Bečej

Datum objave: 19/10/2023; Veličina dokumenta: 11.297 КB
 • SADRŽAJ

    ZAКLJUČAК kojim se pristupa realizaciji projekta Izgradnja dela saobraćajnice u industrijskoj zoni „IZLAZ“

   ZAКLJUČAК o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u drugom krugu javnog nadmetanja

Datum objave: 11/10/2023; Veličina dokumenta: 1653 КB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Novi Bečej

  ODLUKA o pristupanju izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije radne zone „Izlaz“ u Novom Bečejuj

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Skupštine opštine Novi Bečej za period od 01.01.-31.12.2022. godinej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu predsednika Opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Novi Bečej za 2022. godinuj

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinske uprave za period od 01.01.-31.12.2022. godine

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2022/2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2023/2024. godinu

  ODLUKA o izmenama i dopunama Programa rada Opštinske uprave Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Mesne zajednice Kumane za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana Narodne biblioteke Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana Javne ustanove Sportsko rekreativni centar jedinstvo Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju predsednika Odbora za izbor i imenovanja

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miloje Čiplić“ Novi Bečej

Datum objave: 10/10/2023; Veličina dokumenta: 1550 KB
 • SADRŽAJ

    IZVEŠTAJ o prihodima i rashodima Budžeta opštine Novi Bečej za period od 01.01.do30.06.2023. godine

Datum objave: 10/10/2023; Veličina dokumenta: 386 КB
 • SADRŽAJ

  ODLUКA o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Novi Bečej za 2023. godinu

   JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Novi Bečej za 2023. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Кomunalac“ Novi Bečej

Datum objave: 04/10/2023; Veličina dokumenta: 226 КB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju predsednika Skupštine opštine Novi Bečej

  REŠENjE o izboru predsednika Skupštine opštine Novi Bečej

  ODLUKA o usvajanju Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

  ODLUKA o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti – objekata iz javne svojine opštine Novi Bečej

  ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika

  ODLUKA o postavljanju spomen biste Lazi Telečkom na površini javne namene

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Cenovnika JP „Komunalac“ Novi Bečej

  REŠENjEo davanju saglasnosti na kreditno zaduženje i izdavanje sredstava obezbeđenja JP „Komunalac“ Novi Bečejj

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu službe otvorenih oblika socijalne zaštite Doma za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Klub za dnevni boravak i pomoć u kući za 2022. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta predškolske ustanove ''Pava Sudarski'' Novi Bečej

Datum objave: 20/09/2023; Veličina dokumenta: 361 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Novi Bečej za 2023. godinu

Datum objave: 20/09/2023; Veličina dokumenta: 3851 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravila pozorišne manifestacije „Dani Laze Telečkog“

  REŠENjE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 15/09/2023; Veličina dokumenta: 260 KB
 • SADRŽAJ

  IZVEŠTAJ o sprovedenoj Javnoj raspravi u postupku usvajanja Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine

  ODLUKA o usvajanju Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine

  PRAVILNIK o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“

  ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Novi Bečej

  JAVNI POZIV za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Novi Bečeje

  REŠENjE o utvrđivanju kulturnog programa Doma kulture opštine Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o utvrđivanju kulturnog programa Narodne biblioteke Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka Turističke organizacije opštine Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o utvrđivanju kulturnih programa, delova programa, tekućih rashoda i izdataka Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa manifestacije “Dani Teodora Pavlovića” za 2022. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o obavljenim aktivnostima manifestacije “Kad Tisa cveta – Tisa reka ljubavi 2023”

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „24. Dani Teodora Pavlovića 2023“

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Dani Laze Telečkog“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik i program manifestacije „24. Dani Teodora Pavlovića 2023 godine“

Datum objave: 12/09/2023; Veličina dokumenta: 863 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

  REŠENjE o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

  REŠENjE o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog i Umetničkog sastava 28. Saziva međunarodne likovne kolonije „Tiske akademije akvarela 2023“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada 28. saziva međunarodne likovne kolonije „Tiske akademije akvarela 2023“

  ZAKLjUČAK kojim se odobravaju sredstva za isplatu naknada za rad strelaca za ispaljivanje protivgradnih raket, održavanje i čuvanje raketnih mesta na teritoriji opštine Novi Bečej

Datum objave: 25/08/2023; Veličina dokumenta: 313 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u opštini Novi Bečej

Datum objave: 03/08/2023; Veličina dokumenta: 6035 KB
 • SADRŽAJ

  ZAKLjUČAK o utvrđivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u prvom krugu javnog nadmetanja

  REŠENjE o obrazovanju Komisije za procenu potreba pružanja dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom opštine Novi Bečej

Datum objave: 02/08/2023; Veličina dokumenta: 766 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

  IZMENE i dopune Programa postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama za teritoriju opštine Novi Bečej za period 2019. do 2028. godine

  ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Novi Bečej

  ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Doma kulture opštine Novi Bečej

  ODLUKE o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Narodne biblioteke Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma kulture opštine Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Komunalac“ Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada u opštini Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju članova Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej

Datum objave: 30/06/2023; Veličina dokumenta: 427 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o završnom računu budžeta opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  ODLUKE o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej za 2023. godinu

Datum objave: 30/06/2023; Veličina dokumenta: 6658 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o organizaciji i sprovođenju Javne rasprave u postupku donošenja Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine

  REŠENjE o upotrebi stalne budžetske rezerve

  ZAKLjUČAK o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej

Datum objave: 29/06/2023; Veličina dokumenta: 277 KB
 • SADRŽAJ

  SPORAZUM o uspostavljanju saradnje između opštine Novi Bečej Republika Srbija i opštine Ljubovija Republika Srbija

  ODLUKA o pokretanju postupka izrade Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine

  ODLUKA o skidanju useva sa državnog poljoprivrednog zemljišta za agroekonomsku 2022/2023. godinu

Datum objave: 22/06/2023; Veličina dokumenta: 749 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjEo davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Komunalac“ Novi Bečej

  REŠENjE o usvajanju prigovora na Rešenje Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalne poslove, građevinarstvo, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštine Novi Bečej broj: IV-05-353-148/2022 od 23.08.2022. godine

  REŠENjE o usvajanju prigovora na Rešenje Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalne poslove, građevinarstvo, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštine Novi Bečej broj: IV-05-353-165/2021 od 26.08.2021. godine

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji manifestacije „Tisa reka ljubavi – kad Tisa cveta 2022“

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Tisa reka ljubavi – kad Tisa cveta 2023“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Tisa reka ljubavi – kad Tisa cveta 2023“

  REŠENjE o upotrebi stalne budžetske rezerve

  ZAKLjUČAK o davanju saglasnosti na zaključivanje Poravnanja za sporazumnu nadoknadu štete nastalu usled ujeda napuštenog psa

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

Datum objave: 08/06/2023; Veličina dokumenta: 322 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program manifestacije 31. „Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“

  ZAKLjUČAK o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej

  ZAKLjUČAK o saglasnosti Opštine Novi Bečej da Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin koristi prostoriju u zgradi Policijske stanice u Novom Bečeju u ulici Maršala Tita 66

Datum objave: 23/05/2023; Veličina dokumenta: 281 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o obrazovanju žalbene komisije u opštini Novi Bečej

  ZAKLjUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije radi izgradnje biciklističke staze uz državni put IIA reda broj 116 u Novom Bečeju

Datum objave: 08/05/2023; Veličina dokumenta: 264 KB
 • SADRŽAJ

  IZMENA Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  IZMENA Finansijskog plana Skupštine opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  IZMENA Finansijskog plana Predsednika opštine Novi Bečej za 2023. godinu

   ODLUКA o izmenama i dopunama Programa rada Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Mesne zajednice Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Mesne zajednice Novo Miloševo za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Mesne zajednice Кumane za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Doma kulture opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Narodne biblioteke Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana JU SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Cenovnik svih usluga Tirističke organizacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica u opštini Novi Bečej

  REŠENJE o konstatovanju prestanka funkcije v.d. direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje

   ZAКLJUČAК o davanju pozitivnog mišljenja na vršenje druge javne funkcije

Datum objave: 18/04/2023; Veličina dokumenta: 397 КB
 • SADRŽAJ

  ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke budžetu Opštine Novi Bečej za 2023. godinu

Datum objave: 18/04/2023; Veličina dokumenta: 1294 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o korišćenju službenih mobilnih telefona u organima Opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Seoska slava Sv. Ilija 2023“

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Кumana 2023“

  REŠENJE  o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Bočar 2023“

  ZAКLJUČAК o poveravanju poslova održavanja priobalja na Tisi Mesnoj zajednici Novi Bečej

Datum objave: 11/04/2023; Veličina dokumenta: 120 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupanju izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej (Promena namene dela zone stanovanja bloka broj 185 u ulicu i javno zelenilo i izmena pravila građenja za gerontološki centar u bloku broj 136)

  ODLUКA o prenosu pokretne imovine – opreme u javnoj svojini Opštine Novi Bečej Кreativnom centru “Hertelendi – Bajić“ Bočar

  ODLUКAo uspostavljanju saradnje između Opštine Ljubovija, R.Srbija i Opštine Novi Bečej, R. Srbija

  REŠENJE  o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Кreatvnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar za 2023. godinu

  REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unaređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novo Miloševo za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Кumane za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bočar za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Doma kulture opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Završni račun Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Završni račun PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa rada Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na raspisivanje Javnog konkursa za izbor direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko rektreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej

Datum objave: 27/03/2023; Veličina dokumenta: 216 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupanju izradi Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2023. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE  o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE kojim se odbija žalba Vase Milićeva

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2023“

   ZAКLJUČAК o davanju pozitivnog mišljenja za obavljanje drugog posla

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 20/03/2023; Veličina dokumenta: 322 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Novi Bečej

   REŠENJE o izmeni Rešenja o iznosu i broju opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2022/2023. Godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa manifestacije „30. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića“ – 2022

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije “Tiska Akademija akvarela 2022”

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Кomisije za utvrđivanje osnova i visine nadoknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „31. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića“ – 2023

   ZAКLJUČAК o opredeljivanju finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Novi Bečej za pružanje usluga specijalističkih pregleda

   ZAКLJUČAК o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej radi plaćanja poreza na donaciju

   ZAКLJUČAК o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej radi plaćanja projektne dokumentacije

   ZAКLJUČAК  o prihvatanju učešća Opštine Novi Bečej, kao partnera na projektu „SMART CIVIL PROTECTIOn“

   ZAКLJUČAК o prihvatanju učešća Opštine Novi Bečej, kao partnera na projektu„New Empowering Opportunities for Tourism“

   ZAКLJUČAК o prihvatanju učešća Opštine Novi Bečej, kao partnera na projektu „Cross-border intiative regarding easy access to healthcare services“

   REŠENJE o stavljanju van snage Pravilnika o načinu korišćenja službenih vozila u Opštini Novi Bečej

Datum objave: 28/02/2023; Veličina dokumenta: 2175 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej po uslovima drugog kruga

Datum objave: 17/02/2023; Veličina dokumenta: 13.063 КB
 • SADRŽAJ

  ZAКLJUČAК o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u drugom krugu

Datum objave: 08/02/2023; Veličina dokumenta: 852 КB

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…