SLUŽBENI LISTOVI 2022 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

  ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih pasa

  ODLUKA o razrešenju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u stalnom sastavu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Skupštine opštine Novi Bečej za period 01.01.-31.12.2021. godine

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Novi Bečej za period od 01.01.-31.12.2021. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu predsednika Opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Novi Bečej za period 01.01.-31.12.2021. godine

  REŠENjE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP „Komunalac“ Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko rektreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej

Datum objave: 30/06/2022; Veličina dokumenta: 341KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o završnom računu Budžeta opštine Novi Bečej za 2021. godinu

Datum objave: 30/06/2022; Veličina dokumenta: 2301KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije

  REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve III 02-400-44/2022-2

  REŠENjE o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

  ZAKLjUČAK o odobravanju finansijskih sredstava za potrebe prevoza učenika osmih razreda u periodu polaganja završnih ispita

Datum objave: 24/06/2022; Veličina dokumenta: 330KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu

  ODLUKA o skidanju useva sa državnog poljoprivrednog zemljišta za agroekonomsku 2021/2022. godinu

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Tisa reka ljubavi - kad Tisa cveta 2022”

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Tisa reka ljubavi - kad Tisa cveta 2022”

Datum objave: 07/06/2022; Veličina dokumenta: 925 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o usvajanju Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine

  PROGRAM monitoringa životne sredine na teritoriji opštine Novi Bečej za period 2022., 2023. i 2024. godinu

  ODLUKE o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Novi Bečej

  IZMENA Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma kulture opštine Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Komunalac“ Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Komunalac“ Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENjE o razrešenju i izboru člana Opštinskog veća opštine Novi Bečej

  REŠENjE o konstatovanju prestanka funkcije direktora Javne ustanove „Sportsko rekreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

  REŠENjE o imenovanju direktora Javne ustanove „Sportsko rekreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

  REŠENjE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej

  REŠENjE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Novi Bečej

  REŠENjE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Miloje Čiplić“ Novi Bečej

  REŠENjE Rešenje o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Josif Marinković“ Novi Bečej

  REŠENjE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „dr Đorđe Joanović“ Novo Miloševo

  REŠENjE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Stančić Milan Uča“ Kumane

  REŠENjE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Bočar

  REŠENjE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

  REŠENjE o imenovanju stručne službe za tehničku kontrolu objekata radi dobijanja upotrebne dozvole fiskulturne sale u Bočaru

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

  Datum objave: 30/05/2022; Veličina dokumenta: 2544 KB
  Službeni list 15 (.pdf)
  • SADRŽAJ

  • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  Datum objave: 30/05/2022; Veličina dokumenta: 589 KB
  • SADRŽAJ

    ODLUКA o izmeni Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

   JAVNI КONКURS za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

   ODLUКA o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora  Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar

    JAVNI КONКURS za izbor direktora  Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar

  Datum objave: 27/05/2022; Veličina dokumenta: 142 КB
  • SADRŽAJ

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Кomunalac“ Novi Bečej

   Rešenje o davanju saglasnosti na Program manifestacije 30. „Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“

    ZAКLJUČAК o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej za potrebe reparacije kardiološke sonde

   ZAКLJUČAК o poveravanju poslova održavanja priobalja na Tisi Mesnoj zajednici Novi Bečej

  Datum objave: 23/05/2022; Veličina dokumenta: 126 КB
  • SADRŽAJ

    IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu

   ODLUКA o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

   JAVNI КONКURS za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

  Datum objave: 13/05/2022; Veličina dokumenta: 880КB
  • SADRŽAJ

    ODLUКA o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

   ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej u postupku neposredne pogodbe

   IZMENA i dopuna Programa postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama za treitoriju opštine Novi Bečej za period 2019. do 2028. godine

   REŠENJE o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unaređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novo Miloševo za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Кumane za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bočar za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Doma kulture opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu službe otvorenih oblika socijalne zaštite Doma za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Кluba za dnevni boravak i pomoć u kući za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Cenovnik svih usluga Tirističke organizacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o konstatovanju prestanka funkcije direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

  Datum objave: 10/05/2022; Veličina dokumenta: 540 КB
  • SADRŽAJ

    REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2022“

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Novog Miloševa – festival štrudle 2022“

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Кumana 2022“

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Bočara 2022“

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

  Datum objave: 18/04/2022; Veličina dokumenta: 289 КB
  Datum objave: 13/04/2022; Veličina dokumenta: 645 КB
  Službeni list 8 (.pdf)
  Datum objave: 08/04/2022; Veličina dokumenta: 573 КB
  Službeni list 7 (.pdf)
  Datum objave: 29/03/2022; Veličina dokumenta: 120 КB
  Službeni list 6 (.pdf)
  Datum objave: 23/03/2022; Veličina dokumenta: 285 КB
  Službeni list 5 (.pdf)
  Datum objave: 15/03/2022; Veličina dokumenta: 129 КB
  Službeni list 4 (.pdf)
  Datum objave: 17/02/2022; Veličina dokumenta: 303 КB
  Službeni list 3 (.pdf)
  Datum objave: 14/02/2022; Veličina dokumenta: 14.579 КB
  Službeni list 2 (.pdf)
  Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
  Službeni list 1 (.pdf)
  Datum objave: 31/01/2022; Veličina dokumenta: 193 КB

                    Republika Srbije,
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Tradicionalni grb APV

  FOTOGRAFIJE

  Top
  We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…