СРЕДСТВА ОД ИЗДАТИХ ПАРЦЕЛА ВРАЋАЈУ СЕ СТОЧАРСТВУ

Први круг јавне лицитације њива и ливада са правом коришћења Месне заједнице Нови Бечеј одржан је 30. октобра ове године и том приликом издато је осамнаест лицитационих парцела,

од чега девет парцела, односно њива различитих класа на период од три године и девет парцела у виду ливада, такође, на период од три године.

Двадесетог новембра одржан је и други круг јавне лицитације њива и ливада с правом коришћења Месне заједнице Нови Бечеј које нису издате у првом лицитационом кругу, међутим, тада није било заинтересованих за закуп поменуте земље, па није издата ниједна парцела, каже Милан Будаков, члан Савета Месне заједнице Нови Бечеј: „Средства добијена од лицитације земље која је дата на коришћење Месној заједници Нови Бечеј биће искоришћена наменски. Ми ћемо већ данас имати састанак са Сеоским пашњачким одбором где ће се донети план утрошка тих средстава. Гледаћемо да средства искористимо максимално наменски, дакле, у циљу унапређења сточарства, земљорадње и слично. Имаћемо више предлога и проценићемо заједно са Сеоским пашњачким одбором шта је најбоље и где би било најпотребније да се средства искористе, односно усмере. Од издавања њива остварили смо приход од 802.119,00 динара, причамо на годишњем нивоу, а од издавања ливада остварили смо приход 372.733,00 динара, дакле, опет причам на годишњем нивоу. Укупни приход Месне заједнице од издавања земље, кад су њиве и ливаде у питању на годишњем нивоу, износи 1.174.852,00 динара.“


Према Будаковим речима када је издавања пашњака у питању према Закону о враћању утрина и пашњака селима на коришћење они се не могу издавати, већ служе искључиво за испашу стоке.

Read 840 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…