Регистар стамбених заједница

ОБАВЕШТЕЊЕ СТАНАРИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Дана 12.06.2017.године,почела је регистрација стамбених заједница на територији Р.Србије путем Регистра стамбених заједница у Републичком геодетском заводу.
Новим Законом о становању и одржавњу зграда ( ''Сл.гласник РС'', бр.104/16 ) који је ступио на снагу 31.12.2016,прописана је обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23..Закона о становању и одржавању зграда ( ''Сл.гласник РС'', бр.104/16).
Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве за регистрацију стамбене заједнице уз коју се прилажу одговарајућа документа у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, као и доказ о уплати локалне административне таксе. Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку регистрације и по добијању решења о регистрацији, једино је потребно у филијали пореске управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се накнадно доставља Регистру.
Сву потребну домументацију за регистровање стамбених заједница можете наћи у згради ОУ Нови Бечеј, Одсек за урбанизам,стамбено-комуналне послове,грађевинарство, локални-економски развој и заштиту животне средине, канц. бр.132, као и на званичној интернет страници општине.
За сва питања можете се обратити особи за контакт у општини.

Контакт особа: Горан Докић
Телефон:023/772-320 лок. 115
е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

  • Модел записника са седнице и Одлука о избору управника заједнице
  • Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
  • Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
  • Додатак пријави
  • Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)
  • Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)
  • Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)Корисни линкови:
- База јединствене евиденције РГЗ-а
http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice
- Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar
Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.

Read 4039 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…