ПРОЈЕKАТ ХУСРБ/1602/31/0128– ЈАВНА НАБАВKА

Организација догађаја, Нови Бечеј,/Србија
Референтни број објаве: ХУСРБ/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD5

Општина Нови Бечеј намерава да додели уговор за услуге Организације догађаја у Новом Бечеју, Република Србија уз финансијску помоћ Интеррег ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија Европске Уније. Тендерски досије је могуће преузети на wеб адреси ОВДЕ 

Рок за достављање понуда је 25. Март 2019. у 12:00 по локалном времену. Могуће додатне информације или појашњења/питања биће објављена на wеб страници Општине Нови Бечеј: ОВДЕOrganization of events, Novi Becej/Serbia

Reference number: HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/TD5

Municipality of Novi Becej intends to award contract for services of Organization of events in Novi Becej, Republic of Serbia with financial assistance from Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia of the European Union. The tender dossier is available for download at HERE

The deadline for submission of tenders is 25th March 2019 at 12:00 Local Time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Novi Becej website: HERE
Read 1996 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…