СЛАНО КОПОВО У ФОКУСУ 2019. ГОДИНЕ

Општина Нови Бечеј са градом Шандорфалва из Мађарске до краја марта 2020. године спроводи пројекат у оквиру Интеррег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија званичног назива „Рехабилитација заједничког и културног наслеђа у циљу будућег развоја региона“.

Пројекат се односи на два заштићена природна добра - Специјални резерват природе „Слано копово“, када је у питању општина Нови Бечеј, односно на језеро Надош које се налази на територији Шандорфалве, која је и носилац пројекта.

Акценат пројекта је на промовисању заједничких природних и културних вредности, пре свега, кроз туризам и туристичке активности. Окосница пројекта у општини Нови Бечеј јесте Слано копово, а део активности који ће се спроводити на подручју овог специјалног резервата природе подељен је у два сегмента.

„Један сегмент обухвата инфраструктурне радове, од чега имамо изградњу два прилазна пута до самог спуштања у резерват и то прикључак са Милошевачког пута у дужини од око 400 метара са проширењем за паркинг и окретницу за аутобусе, као и са друге стране, изван резервата, омогућава се прилазак у дужини од око 1.000 метара са Башаидске стране. Управо на овај начин ћемо умногоме омогућити лакши прилаз, пре свега, туристима до самог резервата, а такође ћемо и стручној служби, односно људима који раде на Сланом копову и који ту обављају радове у оквиру резервата много олакшати приступ самом локалитету. Што се тиче инфраструктурних радова, предвиђена је и изградња сувенирнице. С обзиром да је пројекат туристички и бави се промоцијом, како овог локалитета, тако и самог Новог Бечеја, замишљено је да се у оквиру пројекта израде и стандардизују сувенири. Изградњом и постављањем сувенирнице ће ти сувенири имати простор где ће бити изложени и где ће се даље пласирати на тржиште“, објаснила је Силвија Иванић, члан пројектног тима.

С обзиром на чињеницу да је едукација деце једна од основних функција резервата „Слано копово“ и његовог развоја, у оквиру активности биће постављена и четири информативно-едукативна интерективна пункта као замена за стандардне инфо табле са често сувопарним текстовима. Такође, у оквиру пројекта током наредне године биће организоване радионице за децу, фото-сафари и Фестивал ждралова.

Када је сегмент пројекта који се односи на културно наслеђе у питању и активности које ће током 2019. године бити реализоване, Новица Блажин, такође члан пројектног тима, најављује: „Оно што представља акценат за културно наслеђе у општини Нови Бечеј које ћемо у 2019. години промовисати и реализовати у оквиру овог пројекта јесте орагниазација ликовне колоније „Тиска академија акварела“ и Фестивал народног стваралаштва „Ричај“ који организује мађарска национална заједница. Што се тиче „Тиске академије акварела“ с обзиром да је акценат стављен ипак на природи, а јесте комбинација природних и културних вредности, тема ће по први пут бити Слано копово, па ће уметници, планирано је да их буде дванаест, пре свега из Србије и Мађарске, а покушаћемо да дођемо и до гостију из Румуније, имати задатак да тему Сланог копова представе кроз воду и боју на платну. План је да се ликовна колонија одржи од 12. до 18. августа следеће године. Уметници ће, дакле, биту ту шест дана, а имају обавезу са свако остави по три рада, па ће и фундус „Тиске академије акварела“, самим тим и Дома културе општине Нови Бечеј, бити богатији за 36 радова. Уметницима ћемо организовати излете до Сланог копова где ће добити инспирацију за своја дела. Исто тако ћемо их спровести и по Новом Бечеју и показати им неке друге културне и природне вредности. На тај начин они ће индиректно бити и посетиоци, односно туристи општине Нови Бечеј.“

Вредност дела пројекта који се односи на општину Нови Бечеј износи око 220 хиљада евра. Један од главних циљева пројекта јесте израда стратегије и јасно дефинисање даљих корака и мера које ће се спроводити у наредном периоду, а који ће за крајњи исход имати развој еко-туризма и туризма уопште који се заснивају како на Специјалном резервату природе „Слано копово“, тако и на другим заштићеним подручјима из региона.

 Read 466 times

                                              

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…