РОДНО ОДГОВОРНИМ БУЏЕТОМ ДО БОЉЕГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА

У организацији Удружења Рома Нови Бечеј – СОС телефон на језицима националних мањина спроведена је фокус група у оквиру пројекта „Локалне зелене политике инклузивне за Ромкиње“ којој су присуствовали представници локалне самоуправе и других релевантних институција.

Пројекат има за циљ да утврди колико локални буџет општине Нови Бечеј примењује законске одребе о увођењу родно одговорног буџетирања из Закона о буџетском систему Србије, у области подршке развоју предузетништва и локалних зелених иницијатива у складу са националним стратегијама у области запошљавања, програмом заштите природе Републике Србије и родне равноправности.

Анализа података добијених путем поменутог пројекта биће представљена у оквиру Округлих столова где ће бити предложене препоруке и смернице за рад на родно одговорном буџету.

Пројекат је спроведен у оквиру Мреже за јачање транспарентности и одговорности у области родне равноправности, уз финансијску подршку Аустријске агенције за развој и Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (СИДА).


Read 164 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…