ПАРОВИМА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ДО 200 ХИЉАДА ДИНАРА

Савет за здравље општине Нови Бечеј расписао је јавни позив за остваривање права на једнократну помоћ за вантелесну и биомедицински потпомогнуту оплодњу у 2024. години.

Средства на име суфинансирања трошкова вантелесне оплодње се могу доделити истом пару само једном у току календарске, односно буџетске године и то у износу до 200 хиљада динара по захтеву. Право на финансијску помоћ брачни парови остварују за анализе, интервенције и поступке по препоруци лекара специјалисте у процесу и припреми вантелесне и биомедицински потпомогнуте оплодње под условом:

- да пар има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији општине Нови Бечеј најмање годину дана пре дана подношења захтева;

- да пар испуњава медицинске критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;

- да пар, по одлуци Комисије за биомедицински потпомогнуту оплодњу, не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, пола или година старости женског партнера или трошкова лечења и трошкова других медицинских процедура који нису обухваћени у потпуности, или су делимично обухваћени обавезним здравственим осигурањем преко републичког фонда, већ су парови принуђени да их сносе из личних средстава;

- као и да жена у моменту подношења захтева није навршила 47 година живота.

Захтев за доделу финансијске помоћи за вантелесну и биомедицински потпомогнуту оплодњу мора бити својеручно потписан од стране оба партнера.

Уз захтев се прилаже:

- извод из матичне књиге венчаних или изјава од стране два сведока да пар живи заједно у ванбрачној заједници оверена код нотара;

- уверења о држављанству Републике Србије;

- уверење о пребивалишту пара и фотокопије личних карата;

- предрачун здравствене установе која ће вршити поступак;

- фотокопију медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и Републичка

стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;

- потврду Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале у Зрењанину да пар не

испуњава услове за укључивање у Програм који финансира Републички фонд за здравствено осигурање

Захтев се подноси на писарници Општинске управе у Новом Бечеју, уз пратећу документацију, у затвореној коверти, са обавезном назнаком „Н/Р Председнику - Захтев за финансијску помоћ за вантелесну и биомедицински потпомогнуту оплодњу“.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

 

Read 201 times

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…