ЗАКЉУЧАК О ОБУСТАВЉАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЕСТО ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ

На основу члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), те члана 22. став 1. Одлуке о организацији општинске управе  (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 31/2020) у поступку оглашавања јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Бечеј, Начелник Општинске управе доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

            ОБУСТАВЉА СЕ јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Нови Бечеј за радно место: порески извршитељ – контролор наплате пореза и споредних пореских давања, такси и накнада на неодређено време који је предвиђен Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј број III 02-110-1/2021.

 

Закључак 

Read 207 times

                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…