НАЈАВА 34. СЕДНИЦЕ СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

34. седница Скупштине општине Нови Бечеј заказана је за петак, 29.11.2019. године са укупно 8 тачака дневног реда. Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 8,00 часова.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Доношење Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј (Известилац: Зора Станисављев помоћник начелника за финансије);
 2. Доношење Одлуке о одређивању цене квадратног метра непокретности у општини Нови Бечеј за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину (Известилац: Зора Станисављев помоћник начелника за финансије);
 3. Доношење Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно у шумско земљиште на територији општине Нови Бечеј, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину (Известилац: Зора Станисављев помоћник начелника за финансије);
 4. Доношење Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј (известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј);
 5. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј – стамбена зграда у Новом Бечеју- непосредном погодбом (Известилац: Драган Раушки);
 6. Доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, путем писмених понуда –Централна радна зона у блоку 115 (Известилац: Драган Раушки);
 7. Доношење Одлуке о о преносу права јавне својине општина Нови Бечеј на непокретности, на другог носиоца јавне својине (известилац: Драган Раушки);
 8. Усвајање Иизмена и допуна Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за територију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године (Известилац: Драган Раушки);
 9. Одборничка питања.

  Број: II 02-06-1-127/2019                                                                                                                             Председник
  Дана: 22.11.2019. године                                                                                                                     СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
  Н О В И Б Е Ч Е Ј                                                                                                                                         Милован Баштованов

 

Read 211 times

                                              

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…