OBAVEŠTENJE UČENICIMA SREDNJIH ŠКOLA

Na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na osnovnu i dodatnu podršku učenicima i studentima sa teritorije opštine Novi Bečej („Službeni list opštine Novi Bečej“ 18/2014, 27/2015,  20/2016 i 18/2017) Odeljenje za javne službe Opštine Novi Bečej

 O B A V E Š T A V A

 UČENIКE SREDNJIH ŠКOLA

 

DA SE ZAHTEVI ZA REGRESIRANJE PUTNIH TROŠКOVA PREVOZA  AUTOBUSOM I ŽELEZNICOM  I TROŠКOVA  SMEŠTAJA I ISHRANE U UČENIČКIM DOMOVIMA, ZA ŠКOLSКU 2021/2022. GODINU MOGU PODNETI U USLUŽNOM CENTRU OPŠTINE NOVI BEČEJ OD 07- 15 ČASOVA POČEV OD 26.08.2021. GODINE.

ZAHTEVE ZA REGRESIRANJE PUTNIH TROŠКOVA PREVOZA  AUTOBUSOM I ŽELEZNICOM UČENICI IZ NOVOG MILOŠEVA, КUMANA I BOČARA MOGU PODNETI  I U MESNIM КANCELARIJAMA.

Za septembar mesec 2021. mogu se podneti:

  • Zahtevi za regresiranje putnih troškova prevoza autobusom do 3.septembra 2021. godine.
  • Zahtevi za regresiranje putnih troškova prevoza železnicom do 30.avgusta 2021. godine

Zahtevi za regresiranje putnih troškova prevoza autobusom i železnicom predati posle istih datuma realizovaće se od oktobra meseca 2021. godine.

Zahtevi za regresiranje troškova smeštaja i ishrane u učeničkim domovima mogu se podneti do 20. septembra 2021. godine i isti će se  realizovati od oktobra 2021. godine.

Uz zahtev treba priložiti:

  • Uverenje o upisu u srednju školu
  • Potvrdu o upisu u dom učenika srednjih škola

 

 

 

Read 93 times

                                            

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…