Lokalna samouprava - Kontakt

LOKALNA SAMOUPRAVA - KONTAKTI Opštine Novi Bečej


Naziv Broj
Centrala 772-320
Fah kabineta predsednika opštine 772-500
Fah pomoćnika načelnika za finansije 772-031

Funkcija Ime i prezime Kontakt
Predsednik opštine Saša Maksimović

+381 (0) 23 772 320, lokal 120

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef kabineta predsednika opštine Oto Kišmarton

+381 (0) 23 772 320, lokal 110

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik predsednika opštine Ivica Milankov

+381 (0) 23 772 320, lokal 126

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pomoćnici predsednika opštine

Milan Stojšin

Trifun Stanković

+381 (0) 23 772 320, lokal 131

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik opštinske uprave Tamara Popov

+381 (0) 23 772 320, lokal 125

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik SO Milovan Baštovanov

+381 (0) 23 772 320, lokal 108

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar SO Valentina Vlaškalin

+381 (0) 23 772 320, lokal 128

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pomoćnik načelnika OU za finansije Olivera Janjić

+381 (0) 23 772 320, lokal 122

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Interni revizor Zora Stanisavljev

+381 (0) 23 772 320, lokal 111

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretarica predsednika opštine Lidija Josimović

+381 (0) 23 772 320, lokal 121

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za upravu i zajedničke poslove Žužana Josimović

+381 (0) 23 772 320, lokal 109

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za vođenje matičnih knjiga, oblast ličnih stanja, državljanstva i mesne kancelarije i zamenik matičara Jelena Ubavić

+381 (0) 23 772 320, lokal 116

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Matičar i polslovi iz oblasti ličnog statusa građana Jovana Rakić

+381 (0) 23 772 320, lokal 116

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik matičara Sanja Nikolić

+381 (0) 23 772 320, lokal 102

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

AOP

Kristina Petrović

Živa Jakovljev

+381 (0) 23 772 320, lokal 127

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za budžet, trezor i finansije Natalija Mićanović

+381 (0) 23 772 320, lokal 107

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi trezora i budžeta Dragana Radišić

+381 (0) 23 772 320, lokal 107

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi trezora Jovana Cvijanović

+381 (0) 23 772 320, lokal 107

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi knjigovodstva Aleksandra Nosonjin

+381 (0) 23 772 320, lokal 124

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Gotovinsko poslovanje, obračun zarada, poslovi blagajne, borci Nela Boberić

+381 (0) 23 772 320, lokal 124

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Grupe za javne nabavke

Marina Sabo

+381 (0) 23 772 320, lokal 115

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Grupa za poljoprivredu

Emil Mišković

+381 (0) 23 772 320, lokal 112

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju

Ivana Lazarević

+381 (0) 23 772 320, lokal 104

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Računovođa LPA Ivana Sič - Branković

+381 (0) 23 772 320, lokal 118

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Šef Odseka za naplatu i kontrolu poreza i sporednih poreskih davanja Tamara Anđelković

+381 (0) 23 772 320, lokal 114

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole poreske naplate za pravna lica Ružica Milosavljev

+381 (0) 23 772 320, lokal 102

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Poslovi LPA

Danijela Drobac

Gordana Baštovanov

+381 (0) 23 772 320, lokal 102

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole poreske naplate za fizička lica i računovođa

Aleksandar Baračkov

+381 (0) 23 772 320, lokal 118

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi odbrane i vanredne situacije

Dunja Milankov

+381 (0) 23 772 320, lokal 112

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine

Dragan Rauški

+381 (0) 23 772 320, lokal 106

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi građevinarstva

Olinka Franić

+381 (0) 23 772 320, lokal 103

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ozakonjenje objekata Ksenija Knežev

+381 (0) 23 772 320, lokal 113

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi zaštite životne sredine Emil Stevanov

+381 (0) 23 772 320, lokal 119

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za imovinsko - pravne poslove Goran Dokić

+381 (0) 23 772 320, lokal 115

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi pripreme i praćenja u stambeno - komunalnoj delatnosti Tatjana Barbarić - Aleksov

+381 (0) 23 772 320, lokal 115

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Administrativni poslovi Službe za imovinsko - pravne poslove Marija Pavlović

+381 (0) 23 772 320, lokal 117

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Administrativno - stručni poslovi Službe za imovinsko - pravne poslove Milena Kresoja

+381 (0) 23 772 320, lokal 115

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj Jovana Vokić

+381 (0) 23 772 320, lokal 123

Načelnik Odeljenja za inspekcijske službe i inspektor za zaštitu životne sredine Živa Neatnica

+381 (0) 23 772 320, lokal 111

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Komunalni inspektor

Đorđe Vujackov

+381 (0) 23 772 320, lokal 119

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Komunalni poslovi

Sava Pejin

+381 (0) 23 772 320, lokal 119

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Građevinski inspektor Jadranka Stanaćev

+381 (0) 23 772 320, lokal 104

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prosvetni inspektor Dragana Milošev

+381 (0) 23 772 320, lokal 105

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja ja javne službe Ivana Dobožanov

+381 (0) 23 772 320, lokal 109

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi socijalne zaštite, boračko-invalidska pitanja iz oblasti društvene brige o deci Snežana Đukičin

+381 (0) 23 772 320, lokal 105

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi iz oblasti društvene brige o deci, obrazovanja, izbeglih i prognanih lica Jelena Glavaški

+381 (0) 23 772 320, lokal 102

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Koordinator za romska pitanja Renata Kamberović

+381 (0) 23 772 320, lokal 123

Koordinator Kancelarije za mlade Olja Savičin

+381 (0) 23 772 320, lokal 107

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pisarnica Dejana Macura

+381 (0) 23 772 320, lokal 132

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

                                            

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…