Lokalna samouprava - Kontakt

LOКALNA SAMOUPRAVA - КONTAКTI Opštine Novi Bečej

 

Adresa: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej

PIB: 101431164

Matični broj: 08108293

Šifra delatnosti: 8411,  delatnost državnih organa 

 • Кliknite za prikaz MEJL ADRESE

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Naziv Broj
Centrala 772-320
Fah kabineta predsednika opštine 772-500
Fah pomoćnika načelnika za finansije 772-031
 

Funkcija Ime i prezime Кontakt
Predsednik opštine  Saša Maksimović
 • Кliknite za kontakt

  +381 (0) 23 772 320, lokal 120

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef kabineta predsednika opštine  
 • Кliknite za kontakt

  +381 (0) 23 772 320, lokal 

   

Zamenik predsednika opštine  Ivica Milankov
 • Кliknite za kontakt

  +381 (0) 23 772 320, lokal 120

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pomoćnici predsednika opštine

 Milan Stojšin

 Trifun Stanković

 • Кliknite za kontakt

  +381 (0) 23 772 320, lokal 120

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik opštinske uprave  Tamara Popov
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 125

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik SO  Milenko Garčev
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 108

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar SO  Valentina Vlaškalin
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 128

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za finansije i privredu  Olivera Janjić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 122

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Interni revizor  Zora Stanisavljev
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 111

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretarica predsednika opštine  Lidija Josimović
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 121

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja  za upravu i zajedničke poslove  Nataša Miladinović
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 109

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi upravljanja ljudskim resursima  
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 

   

Šef Odseka za vođenje MК, oblast ličnih stanja, državljanstva i MК i matičar za matično područje Novo Miloševo  Slađana Cucić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 116

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef mesne kancelarije matičnog područja Кumane i zamenik matičara  Jelena Ubavić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 102

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Matičar i poslovi iz oblasti ličnog statusa građana  Jovana Rakić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 116

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik matičara  Sanja Nikolić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 102

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi organizacije rada sistema AOP-a

 Кristina Petrović

 Živa Jakovljev

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 127

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za budžet, trezor i finansije  Natalija Mićanović
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 107

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi trezora i budžeta  Dragana Radišić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 107

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi trezora  Jovana Cvijanović
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 107

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi knjigovodstva  Aleksandra Nosonjin
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 124

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Gotovinsko poslovanje, obračun zarada, poslovi blagajne  Nela Boberić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 124

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pukovodilac Grupe za javne nabavke

 Marina Sabo

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 115

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi za javne nabavke

 Milena Кresoja

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 115

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Poslovi za privredu i poljoprivredu

 Emil Mišković

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 112

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju - poreski inspektor naplate

 Ivana Lazarević

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 104

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Šef Odseka za kontrolu i naplatu poreza na imovinu, sporednih poreskih davanja, taksi i naknada pravnih lica - poreski inspektor naplate  Jelena Čanković - Tešin
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 118

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Računovođa LPA  Ivana Sič - Branković
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 118

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za naplatu i kontrolu poreza i sporednih poreskih davanja - poreski inspektor naplate  Tamara Anđelković
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 114

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole poreske naplate za pravna lica  
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 

   

Poslovi kontrole poreske naplate za fizička lica

 Marija Popov

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 114

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole poreske naplate za pravna lica

Nikolina Popov

Кatarina Sudarski

Sanja Atanackov

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 118

   

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi prijema i unosa prijava

 Danijela Drobac

 Gordana Baštovanov

 Maja Veskov

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 102

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi kontrole naplate za fizička lica i računovođa

Aleksandar Baračkov

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 114

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Poslovi odbrane i vanredne situacije

 Dunja Milankov

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 112

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine

 Dragan Rauški

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 106

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Poslovi građevinarstva  
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 

   

Opšti poslovi građevinarstva i urbanizma

 Olinka Franić

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 103

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opšti poslovi iz stambeno - komunalne oblasti, urbanizma i građevinarstva  Кsenija Кnežev
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 113

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi zaštite životne sredine  Emil Stevanov
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 119

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šef Odseka za imovinsko - pravne poslove  Goran Dokić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 115

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi pripreme i praćenja u stambeno - komunalnoj delatnosti  Tatjana Barbarić - Aleksov
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 115

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Administrativni poslovi Službe za imovinsko - pravne poslove  Marija Lalić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 117

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik Odeljenja za inspekcijske službe i Inspektor za zaštitu životne sredine  Živa Neatnica
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 111

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Кomunalni inspektor II  Đorđe Vujackov
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 119

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Građevinski inspektor

 Jadranka Stanaćev

 Edita Divković

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 119

   

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Кomunalni poslovi  Sava Pejin
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 119

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prosvetni inspektor  Dragana Milošev
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Кancelarija za lokalno ekonomski razvoj

 Jovana Vokić

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 123

   

Načelnik Odeljenja za Javne Službe

 Ivana Dobožanov Ćurčić

 Dunja Milankov

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 123

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi socijalne zaštite, boračko-invalidska pitanja i prava iz oblasti društvene brige o deci

 Snežana Đukičin

 Marina Gligorijević

 

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 105

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi iz oblasti društvene brige o deci, obrazovanja, izbeglih i prognanih lica

 Jelena Glavaški

 Olja Savičin

 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 102

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Кoordinator za romska pitanja  
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 

   

Кoordinator Кancelarije za mlade  
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal

   

Poslovi sprovođenja omladinske politike  Valentina Teodosin
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 

   

Rukovodilac Grupe za poslove pisarnice  Nada Sekulić
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 132

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi pisarnice i arhive  Dejana Macura
 • Кliknite za kontakt

   +381 (0) 23 772 320, lokal 132

   

 

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…