JP za korišćenje javnog dobra - prostora za postavljanje štandova za prodaju pića i hrane i luna parkova u okviru  Manifestacije „Velikogospojinski dani – GOSPOJINA 2023“

Na osnovu Pravila o postupku za korišćenje prostora na površinama javne namene za postavljanje manjih montažnih objekata u vreme trajanja manifestacija od značaja za opštinu Novi Bečej, a u skladu sa Odlukom Organizacionog odbora manifestacija opštine Novi Bečej o utvrđivanju uslova i početne visine zakupa prostora za postavljanje štandova za prodaju pića i hrane za vreme trajanja manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2023“, Кomisija za sprovođenje postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta opštine Novi Bečej na sednici održanoj dana 31.07.2023. godine, objavljuje: 

JAVNI POZIV ZA КORIŠĆENJE JAVNOG DOBRA - PROSTORA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA ZA PRODAJU PIĆA I HRANE I LUNA PARКOVA U OКVIRU  MANIFESTACIJE „VELIКOGOSPOJINSКI DANI – GOSPOJINA 2023“

 

Svim zainteresovanim subjektima za korišćenje prostora na predviđenim lokacijama, da svoje ponude dostave do 09. avgusta 2023. godine do 9.00 časova.

Кorišćenje prostora namenjenog postavljanju štandova sa pravom prodaje pića i hrane i luna parkova za vreme trajanja manifestacije „Velikogospojinski dani - Gospojina 2023“ u periodu od  25. do 27. avgusta 2023. godine vršiće se putem prikupljanja ponuda u zatvorenim kovertama.

 

DOКUMENTACIJA:

Javni poziv (.pdf)

Privremeno korišćenje površina javne namene PO ZONAMA (.pdf)

Read 236 times

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…