Print this page
НАЈАВА 33. СЕДНИЦЕ СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

33. седница Скупштине општине Нови Бечеј заказана је за уторак, 12.11.2019. године са укупно 18 тачака дневног реда. Седница ће се одржати у Скупштинској сали у згради Радничког универзитета у Новом Бечеју, са почетком у 8,00 часова.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Усвајање Извештаја о приходима и расходима буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01. до 30.09.2019. године (Известилац: Зора Станисављев помоћник начелника за финансије);
 2. Доношење Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (Известилац: Драган Раушки);
 3. Доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања (у Индустријској зони Исток у Новом Бечеју) (Известилац: Драган Раушки);
 4. Доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нови Бечеј (Известилац: Дуња Миланков);
 5. Доношење Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса (Известилац: Тамара Попов);
 6. Доношење Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе (Млекара) (Известилац: Драган Раушки);
 7. Доношење Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе (објекат у Новом Милошеву) (Известилац: Драган Раушки);
 8. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј породична стамбена зграда у к.о. Kумане (Известилац: Драган Раушки);
 9. Доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама (Известилац: Зора Станисављев);
 10. Доношење Одлуке о измени Одлуке о примањима изабраних, постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови Бечеј (Известилац: Тамара Попов, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј);
 11. Доношење Одлуке о измени Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Нови Бечеј (Известилац: Ивана Добожанов);
 12. Доношење Решења о именовању в.д. директора Народне библиотеке Нови Бечеј (Известилац: );
 13. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Основне школе „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј (Известилац: Горан Станчић, председник административно мандатне комисије);
 14. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Kомисије за планове општине Нови Бечеј (Известилац: Горан Станчић, председник административно мандатне комисије);
 15. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника и именовању члана Kомисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (Известилац: Горан Станчић, председник административно мандатне комисије);
 16. Доношење решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада ПУ„Пава Сударски“ за радну 2018/2019. годину (Известилац: Драган Милорадовић, директор);
 17. Доношење решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Пава Сударски“ за радну 2019/2020. годину (Известилац: Драган Милорадовић, директор);
 18. Одборничка питања.

  Број: II 02-06-1-122/2019                                                                                                                             Председник
  Дана: 05.11.2019. године                                                                                                                     СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
  Н О В И Б Е Ч Е Ј                                                                                                                                         Милован Баштованов

 

Read 294 times
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…