Помоћник председника за техничка и организациона питања
 


КОНТАКТ:
тел: 023/772-320, локал 110
фах: 023/772-500
е-маил: 
веб:www.novibecej.rs
НАДЛЕЖНОСТИ:

  • у име председника општине сарађује са осталим помоћницима председника, помоћником начелника општинске управе за финансије, шефовима одсека, директорима уставнова и јавним предузећима и другим привредним субјектима;
  • извештава председника општине о оствареној сарадњи;
  • извршава налоге преддседнка општине;
  • указује на проблеме и могућа решења тих проблема;
  • задужен је за сарадњу општине са предузетницима, малим и средњим предузећима као и са њиховим удружењима или другим облицима организовања;
  • задужен је за координацију са спортским клубовима и комисијом за спорт, као и удружењима грађана и културним друштвима и комисијом која се бави њиховим радом;
  • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране председника општине.

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…