ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИKЕ И ОДБОРНИKЕ 2022 

 

ОДЛУКЕ И ПОСЛОВНИК:

ОДЛУKА о именовању општинске изборне комисије општине Нови Бечеј 

ПОСЛОВНИK општинске изборне комисије општине Нови Бечеј

 ОДЛУKА о одређивању бирачких места

 ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ И ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА

 РЕШЕЊЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА

  РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЧЛАНУ КОМИСИЈЕ ДА САМОСТАЛНО ДОНОСИ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ ЧЛАНА ОДНОСНО ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ:

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа Александар Вучић

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа Савез Бојвођанских мађара - Иштван Пастор

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа др Војислав Шешељ - Српска радикална странка

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ - НАДА ЗА СРБИЈУ

 РЕШЕЊЕ о исправци техничке грешке

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа МАРИНИKА ТЕПИЋ

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа БОШKО ОБРАДОВИЋ

 РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ - ВОЈВОЂАНИ

  РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у проширеном саставу - Изборна листа МОРАМО - АКЦИЈА - Еколошки устанак - Ћута - Не давимо Београд

 

 

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ:

 ЗАПИСНИК са 1. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 2. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 3. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 4. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 5. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 6. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 7. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 8. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 9. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 10. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 11. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 12. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 13. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 14. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 15. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 16. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 17. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 18. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАПИСНИК са 19. седнице општинске Изборне комисије општине Нови Бечеј

 ЗАКЉУЧАК - ПРИГОВОР против Решења ОИК којим се поништава гласање на председничким изборима за БМ број 13

 ЗАКЉУЧАК - ПРИГОВОР против Решења ОИК којим се поништава гласање на председничким изборима за БМ број 29

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ:

  РЕШЕЊА - бирачки одбор у сталном саставу

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу за БМ 17 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу за БМ 20 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању председника  бирачког одбора у сталном саставу за БМ 17 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању председника  бирачког одбора у сталном саставу за БМ 23 

 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ:

  РЕШЕЊА - бирачки одбор у проширеном саставу

 РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 30

 РЕШЕЊЕ о исправци техничке грешке у решењу за именовање члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 21

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 1 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 2 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 3 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 5 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 7 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 8 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 10 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 11 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 12 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 13 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 14 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 16 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 22 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 23 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 27 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 30 

 ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу за бирачко место број 31 

 РЕШЕЊЕ о БРИСАЊУ члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 1

 РЕШЕЊЕ о БРИСАЊУ члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 2 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 3 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 4 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 4 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 8 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 10 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 18 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 19 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 19 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 20 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 20 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 21 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 21 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

  РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

  РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 22 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 23 

 РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 24 

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 2

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 4

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 7

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 5

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 10

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 13

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 13

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 14

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 18

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 18

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 22

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 22

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 22

  РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 24

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 25

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 25

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 25

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 26

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 27

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 27

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 27 

 РЕШЕЊЕ о ПРЕСТАНКУ функције члана бирачког одбора у проширеном саставу на БМ 30 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 8 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 9

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 12 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 15 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 30 

РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 31

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ допунског решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 3 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ допунског решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 8 

 РЕШЕЊЕ о исправци ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ допунског решења о именовању члана бирачког одбора у проширеном саставу за БМ 27 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…