23.-27.avgust 2018.
23.-27.avgust 2018.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   
   
   

Izdvajamo  


   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   

Anketa 2018.  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   
   

Kursna lista  

   
   
   
   

ODSEK ZA UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Rukovodilac Odseka je ŠEF Odseka ŽUŽANA JOSIMOVIĆ diplomirani pravnik,
Kontakt: 023/772-321 lokal 109
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


OVERA

1. Overa potpisa ili otiska prsta na:

 • Ugovoru
 • Izjavi (lična ili sa dva svedoka)
 • Izjavi osnivača o osnivanju političke stranke
 • Izjavi člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci
 • Punomoćju

2. Overa autentičnosti rukopisa
3. Overa prepisa

OVERA ZA INOSTRANSTVO

1.Potvrda o izdržavanju
2. Potvrda o životu

RADNA KNjIŽICA

1. Izdavanje radne knjižice
2. Promena ličnih podataka u radnoj knjižici
3. Naknadni upis stručne spreme u radnu knjižicu
4. Izdavanje duplikata radne knjižice

PRIJEM ZAHTEVA

1. Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige (MKR, MKV i MKU)
2. Zahtev za izdavanje uverenja iz matične knjige (MKR, MKV i MKU)
3. Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
4. Zahtev za promenu ličnog imena
5. Zahtev za promenu prezimena maloletnom detetu
6. Zahtev za ispravku upisa u matične knjige (MKR, MKV i MKU)
7. Zahtev za naknadni upis u MK
8. Zahtev za upis ličnog imena na pismu i jeziku nacionalne manjine
9. Zahtev za zaključenje braka preko punomoćnika
10. Zahtev za razgledanje i prepisivanje službenih spisa predmeta koji se nalaze u arhivi
11. Zahtev za izdavanje fotokopije dokumenata iz arhive
12. Zahtev za izdavanje uverenja o zajedničkom domaćinstvu
13. Zahtev za izdavanje uverenja za registraciju traktora
14. Zahtev za izdavanje uverenja o vođenju radnje

MATIČNA KNjIGA ROĐENIH

1. Prijava rođenja deteta

 • rođenih na teritoriji matičnog područja za koje se vodi matična knjiga,
 • državljana RS rođenih u inostranstvu i
 • lica primljenih u državljanstvo RS.

2. Izdavanje uverenja o slovodnom bračnom stanju
3. Određivanje ličnog imena deteta
4. Priznanje očinstva deteta
5. Odluka o skraćenom ličnom imenu ako isti sadrži više od tri reči

MATIČNA KNjIGA VENČANIH

1. Prijava za zaključenja braka na teritoriji matičnog područja,
2. Prijava činjenice zaključenja braka

 • državljanina RS nastale van teritorije RS,
 • lica primljenih u državljanstvo RS.

3. Izjava supružnika koji je promenio prezime sklapanjem braka da u roku od 60 dana od dana prestanka braka uzima prezime koje je imao pre sklapanja braka

MATIČNA KNjIGA UMRLIH

1. Prijava smrti

 • lica čija smrt nastupila na teritoriji matičnog područja za koje se vodi matična knjiga umrlih
 • državljana RS umrlog u inostranstvu,

2. Popunjavanje smrtovnice za pokretanje ostavinskog postupka

DRŽAVLjANSTVO

1. Izdavanje uverenja o državljanstvu
2. Ispravka i dopuna upisanih podataka u KD
3. Izdavanje uverenja da nije upisan u KD

BIRAČKI SPISAK

1. Upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka biračkog spiska
2. Uvid u birački spisak
3. Izdavanje uverenja

POSEBAN BIRAČKI SPISAK

1. Upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka u posebnom biračkom spisku
2. Izdavanje uverenja


ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 208. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010):

Kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a pre donošenja rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može doneti rešenje bez odlaganja (rešavanje prethodnog pitanja i dr.), organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre, a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. U ostalim slučajevima, kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok.

Ako organ protiv čijeg je rešenja dopuštena žalba ne donese rešenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku, stranka ima pravo na žalbu kao da je njen zahtev odbijen. Ako žalba nije dopuštena, stranka može neposredno pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuju upravni sporovi.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.