ODSEK ZA  FINANSIJE I PRIVREDU


Rukovodilac Odseka je Pomoćnik načelnika za finansije ZORA STANISAVLjEV, diplomirani ekonomista poslovno – pravnog smera
Kontakt: 023/771-171
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  1. Izdaje Uverenje o vođenju radnje, radi upisa radnog staža
  2. Izdaje Uverenje o vođenju radnje, radi prikaza drugim organima
  3. Prima poreske prijave
  4. Prima zahtev za odlaganje poreskog duga
  5. Prima zahtev za rejklamaciju pogrešno usmerene uplate ili nastalog duga (preknjižavanje - povraćaj)
  6. Izdaje poresko uverenje fizičkom licu
  7. Izdaje poresko uverenje pravnom licu / preduzetnikuROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 208. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010):

Kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a pre donošenja rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može doneti rešenje bez odlaganja (rešavanje prethodnog pitanja i dr.), organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre, a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. U ostalim slučajevima, kad se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok.

Ako organ protiv čijeg je rešenja dopuštena žalba ne donese rešenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku, stranka ima pravo na žalbu kao da je njen zahtev odbijen. Ako žalba nije dopuštena, stranka može neposredno pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuju upravni sporovi.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn