VODIČ ZA REGISTRACIJU SAMOSTALNE TRGOVINSKE RADNjE, SAMOSTALNE ZANATSKE RADNjE, SAMOSTALNE UGOSTITELjSKE RADNjE ILI RADNjE ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI (USLUGE)
Korak 1.

Pripremite sledeću dokumentaciju:
Fotokopija lične karte
• Zahtev za osnivanje (može se skinuti sa sajta APR-a www.apr.gov.rs besplatno, sa sajta opštine Novi Bečej www.novibecej.rs ili preuzeti od službenika Uslužnog centra Opštine Novi Bečej
• Dokaz o uplati takse u iznosu od 1200 dinara na žiro račun APR-a 840-29771845-59

Korak 2.

Dokumentaciju predati službeniku u Uslužnom centru Opštine Novi Bečej Zahtev se istog dana obrađuje i šalje u APR Beograd. (Radno vreme Uslužnog centra je od 7-15 časova svakog radnog dana.)

Korak 3.

Rešenje o otvaranju radnje sa matičnim brojem, PIB-om i PIO iz APR-a stiže na kućnu adresu ili u Uslužni centar Opštine Novi Bečej u roku od 7 dana.

Korak 4.

Po dobijanju rešenja preduzetnik pravi pečat, otvara žiro račun i počinje sa radom.

Jedinstvena registraciona prijava


Uplatnica (primer)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn