25.-27.avgust 2017.
25.-27.avgust 2017.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   

Izdvajamo  


   

Facebook  

   

Foto nedelje  

Sample image
   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   
   

Vremenska prognoza  

   

Kursna lista  

   

O NAMA

Osnivanje Zavičajnog kluba u Novom Bečeju inicirala je grupa ljudi, koji su pre toga sakupljali građu o prošlosti Novog Bečeja.
Novi Bečej i Vranjevo spadaju u ona naseljena mesta koja imaju bogatu prošlost, ali su njihovi građani bili o tome slabo obavešteni, misli se na masovno upoznavanje sa tom prošlošću. Osnivanje Zavičajnog kluba u Novom Bečeju inicirala je grupa ljudi, koji su pre toga sakupljali građu o prošlosti Novog Bečeja.

Novi Bečej i Vranjevo spadaju u ona naseljena mesta koja imaju bogatu prošlost, ali su njihovi građani bili o tome slabo obavešteni, misli se na masovno upoznavanje sa tom prošlošću.

Posle Drugog svetskog rata u listu „Politika ekspres“ br. 7 od 26.06.1964. godine novinar Đorđe Berar objavio je razgovor koji je vodio sa Radoslavom Stojšinom, tada nastavnikom u OŠ „Josif Marinković“ o postanku Bečejske tvrđave. Stojšin mu je rekao da je došao do podataka da su prvo utvrđenje na tom mestu podigli Rimljani u II veku, za vreme cara Hadrijana.

Ovaj podatak je važan jer je kasnije, naš sugrađanin, Šandor Nađ, pričao autoru ovih redova, da je on, jedne godine, pri niskom vodostaju Tise, našao u temelju tvrđave rimske opeke. To je bilo pre izgradnje Brane na Tisi.

U listu „Naše novine“ (lokalne) Radoslav Stojšin i novinar Dragan Mladenović, objavljuju nekoliko članaka o prošlosti Novog Bečeja i Vranjeva:

 1. 15.10.1974.godine u rubrici „Tragovi prošlosti“ objavljuju članak Bogatstvo Matejskog broda, sa fotografijom tog arheološkog lokaliteta.
 2. 16.10.1974. godine članak Arača – znameniti spomenik.
 3. 28.10.1974. godine članak Novi Bečej u putopisima, naslov članka je Grad vrtova i vinograda, to je deo iz putopisa turskog pisca Evlije Čelebije, koji se odnosi na njegove utiske iz grada Bečeja(Novog Bečeja). Zatim, deo iz putopisa Kuniča iz 1825.godine. Taj njegov članak odnosi se na trgovinu žitom u 1779.godini.Za početak šireg interesovanja o prošlosti Novog Bečeja i Vranjeva bilo je izdavanje dve knjige: prva je bila Vojvodina – znamenitosti i lepote, u kojoj su dati prikazi o većini opština u Vojvodini. Druga je bila knjiga Lazara Mečkića Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju, objavljena 1989. godine.

U prvoj knjizi o Vojvodini, nije bilo podataka o Novom Bečeju, ali je bilo podataka o Bečeju. Razlog je bio u tome, što opština Novi Bečej nije učestvovala u pokriću dela troškova za izdavanje knjige, ili možda neki drugi razlog. U toj knjizi, gde se govori o Bečeju (u Bačkoj), piše se dosta o prošlosti Novog Bečeja, kada je to prošlost Bečeja (nekadašnji Stari Bečej).

Taj članak i namera da se 1988.godine obeleži 750 godina Novog Bečeja ( tada se pošlo od 1238.godine, a kasnije je pronađen podatak iz 1091. godine), bili su povod da se spontano okupi grupa ljudi, koji će se sastajati u Radničkom domu i baviti sakupljanjem građe i podataka o Novom Bečeju. Da bi se legalizovali počeli su da deluju kao sekcija, pri tadašnjem soc. savezu radnog naroda Novi Bečej.

Grupu su sačinjavali građani:

 1. Radovan Popov, predsednik sekcije
 2. Branislav Bata Kiselički, sekretar sekcije
 3. Bordaš Đerđ, član, tada upravnik Radničkog doma
 4. Imre Levai, član, tada direktor OŠ „Miloje Čiplić“
 5. Geza Sakač, član, fotograf
 6. Branislav Josimović, član, tada radnik SO-e Novi Bečej
 7. Karolj Andre, član
 8. Radoslav Stojšin, član, nastavnik OŠ „Josif Marinković“


Sekcija je održavala sastanke jednom mesečno, u Radničkom domu. Iz sačuvanih materijala Karolja Andrea, vidi se da je sekcija održala svoju godišnju konferenciju 4. marta 1985. godine u Radničkom domu sa dnevnim redom:

 1. Izveštaj o dosadašnjem radu
 2. Donošenje Programa rada za 1985.godinu
 3. Izbor sekretarijata, predsednika, zamenika predsednika i sekretara


Početkom 1985.godine u Novom Miloševu je osnovan Zavičajni klub, te se spontano došlo na ideju da se takav klub osnuje i u Novom Bečeju. Članovi dotadašnje sekcije su formirali osnivački odbor koji se sastao 5. juna 1985. godine i formirao Zavičajni klub „4.oktobar“ Novi Bečej. Osnivačka skupština Zavičajnog kluba „4.oktobar“ Novi Bečej održana je u subotu, 22. juna 1985. godine. Na toj sednici za prvog predsednika kluba izabran je Vojislav Lazić, diplomirani ekonomista, tada direktor ekspoziture Vojvođanske banke u Novom Bečeju. Klub je putem plakata pozvao građane na prvi susret, u subotu, 31. avgusta 1985. godine. Ovo je sadržaj tog plakata:

POZIV NOVOBEČEJCIMA
U SUBOTU, 31. AVGUSTA ORGANIZUJE SE U
RADNIČKOM DOMU „JOVAN VESELINOV – ŽARKO“
PRVI SUSRET NOVOBEČEJACA
NA OVAJ SUSRET POZIVAJU SE NOVOBEČEJCI KOJI ŽIVE NA
STRANI I NAŠI SUGRAĐANI.

UČLANJENJE U ZAVIČAJNI KLUB VRŠI SE SVAKOG DANA U PRVOJ MESNOJ ZAJEDNICI, A NA SAM DAN SUSRETA, U RADNIČKOM DOMU.
GOSTE OČEKUJEMO U RADNIČKOM DOMU „JOVAN VESELINOV ŽARKO“ POČEV OD 8,30 ČASOVA.
DOĐITE DA SE SASTANETE SA SVOJIM DRUGOVIMA.
ZAVIČAJNI KLUB


Kada se, u narednim godinama, raspravljalo o tome šta treba da radi Zavičajni klub, bilo je dosta lutanja, na kraju se to svelo na jedan godišnji sastanak, na dan 27. avgusta, kada je dosta ljudi dolazilo u Novi Bečej. Poznato je da se te večeri odlazilo u Manastir.

Kasnije su počele da se održavaju priredbe, prepodne, sa gostovanjem glumca Slavka Simića. Potom dolazi do tradicionalne Revije paradnih konja, što doprinosi još masovnijem dolasku Novobečejaca, koji žive van Novog Bečeja. Uvek je odziv ljudi na Zavičajni dan bio veći od strane zavičajaca koji žive na strani, nego onih koji žive u Novom Bečeju.

Radovan Popov


POZDRAVNI GOVOR

Sa osnivačke skupštine Zavičajnog kluba ”4 oktobar„ koja se održala 22.06.1985. godnine u Radničkom domu Jovan Veselinov – Žarko.


Prisutne je pozdravio Branislav Kiselički sledećim rečima׃

„Radosna srca i uzburkanih osećanja pozdravljam ovaj lepi skup na kome su svi gosti i svi domaćini ... na kome se susreću sugrađani bez ikakvih ograda: starosnih, socijalnih ili nacionalnih, a sa samo jednom željom – da budu zajedno sa svojim detinjstvom i svojom mladošću – TIM KRILATIM DANIMA SVAKOG ČOVEKOVOG ŽIVOTA – Mi koji danas živimo ovde želimo da pružimo priliku i sebi i svim onim Novobečejcima i Vranjevčanima koji momentalno tu ne žive – da se bar jednom godišnje vidimo i čujemo i da ogrejemo srca naša na uspomenama iz dana koji su u nama zauvek ostali najlepši i najdraži....

Setićemo se u ove dane – Novog Bečeja i Vranjeva iz doba kada se živelo tiho i skromno, kada je još neobuzdana lepotica Tisa svojim hirovima gradila prekrasne peščane plaže – KOJIH VIŠE NEMA ..... Setićemo se vesele vreve sa tih plaža i Rožinog kupatila ... bogate i mirisne hladovine Gradišta i tihih sutona na obali Tise ... doćiće nam u sećanju salaši u beskrajnoj ravnici našoj – njihove mobe i berbe .. posetiće nas dani iz školskih klupa, kada smo počinjali da stičemo azbuku života i znanja... kada smo sticali prva drugarstva i prve ljubavi .. Bićemo danas mlađi – svima će nam bila udarati življe, jer će se sresti srca naša, misli naše i oči naše... Za mnoge od nas – biće to praznik – radosni praznik toplih osećanja ... jer će sa nama biti ono neponovljivo doba kada je život bio lepi san, koga će kasniji dani tako nemilosrdno korigovati i učiniti stvarnim ...

Znamo da život radosna šetnja nije i da večnog proleća nema i da smo smena dobra i zla, radosti i tuge realna su stvarnost .... Zato je svaki dan života koga možemo okititi radošću i toplim osećanjima – prava dragocenost ... Poklonimo, dakle sebi ovaj dragulj i budimo danas jedinstvena i dobro raspoložena grupa ljudi ... Neka se sretnu drugovi iz đačkih klupa ili sa obale Tise ... Neka dragulj bivših deca sa širokih, prašnjavih sokaka i mladići i devojke sa korzoa, sa zabava, sa izleta, sa radnih akcija ... Neka življe zakucaju srca kada presretnemo NEKE OČI DRAGE koje su grejale mlade dane ... Sve će nas to učiniti – BAR ZA DANAS – uzbuđenim i radosnim i odvojiti nas od stvarnosti ... od ovog niskog i oblačnog neba, pod kojim se mora pognuti i zamišljen ići...

Okrenimo se danas jedni drugima – stegnimo srdačno ruke i pustimo misli naše i reči naše – neka se sretnu !... Ako to uspemo – biće nam lepo ! Ostvarićemo ono što mnogi od vas već davno žele: saznaćemo duboko u sebi da smo deo ove grude i da nam je ovde mesto susreta sa svojim početkom, sa svojim stasanjem, sa svojim uzletom u život i svet . Želim vam svima – dragi moji – toplu dobrodošlicu i mnoge radosne susrete ... Nadam se da će ovo biti prvi u nizu radosnih dana koje ćemo sebi organizovati narednih godina... Ubeđen sam da ćemo sa uspehom okončati ovaj prvi korak na tom putu našeg druženja...Živeli”

 

Osnivačka skupština 31. marta 2007. godine

Predložen i usvojen sledeći dnevni red:

 1. Izbor radnog predsedništva, zapisničara i dva overača zapisnika
 2. Donošenje odluke o osnivanju
 3. Donošenje statuta
 4. Izbor Upravnog odbora i Nadzornog organa
 5. Donošenje odluke o visini članarine


Ad.1.

U radno predsedništvo su izabrani: Borivoj Ćurčić za predsednika, Karolj Andre i Branislav Vojnov za članove, za zapisničara Slavica Kovačev, za overače su izabrani, Tereza Kiš i Robert Kiš.

Ad.2.

Usvojena je odluka o osnivanju kluba i o nazivu udruženja. Naziv za Zavičajni klub »4 oktobar« se menja u ZAVICAJNI KLUB NOVOBEČEJACA I VRANJEVČANA.

Ad.3.

Usvojen je statut kluba

Ad.4.

U Upravni odbor su izabrani:

 1. Branislav Vojnov
 2. Karolj Andre
 3. Borivoj Ćurčić
 4. Rada Popov
 5. Ištvan Sekereš
 6. Milorad Azucki
 7. Kovačev Slavica


U nadzornom odboru su izabrani:

 1. Mirko Saravolac
 2. Sava Glavaški, predsednik
 3. Tereza Kiš


Ad.5.


Promene u Predsedništvu Zavičajnog kluba od 2006. do 2012. godine

Na Godišnjoj skupštini 2007. godine Upravni odbor Zavičajnog kluba dopunjuje se sa dva člana (od sedam na devet) i to sa; Sašom Vidakovićem i Janošem Koso. Godine 2009. Upravni odbor napuštaju Slavica Kovačev i Saša Vidaković zbog svojih privatnih obaveza. Na njihovo mesto Skupština bira Natašu Vidaković i Mirka Saravolca.

Branislav Vojnov predsednik Zavičajnog kluba od 2006 – 2010. godine zbog isteka mandata prepušta mesto predsedavajućeg Radovanu Popovu. Te jeseni 2010. godine smrću Ištvana Sekereša Upravni odbor ostaje bez jednog svog aktivnog člana.

Na godišnjoj skupštini 2011. godine Radovan Popov se povlači sa mesta predsednika i člana Upravnog odbora, zbog vremešnosti i pošto oseća da više ne može da doprinosi klubu kao nekada. Sada Skupština bira novog Predsednika Borivoja Ćurčića sa mandatom od četiri godine. Isto tako upražnjena mesta u Upravnom odboru se popunjavaju novim članovima i to sa; Miloradom Josimovićem i Arpadom Švaner.

Zbog bolesti Borivoja Ćurčića Upravni odbor je sredinom jula 2012. godine birao novog predsednika, potpredsednika i sekretara. Aktuelno predsedništvo Zavicajnog kluba od tada izgleda ovako:

1. Karolj Andrepredsednik
2. Milorad Josimovićpotpredsednik
3. Nataša Vidakovićsekretar
4. Borivoj Ćutčić
5. Milorad Azucki
6. Mirko Saravolac
7. Vojnov Branislav
8. Janoš Koso
9. Arpad Švaner
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.