25.-27.avgust 2017.
25.-27.avgust 2017.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   

Izdvajamo  


   

Facebook  

   

Foto nedelje  

Sample image
   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   
   

Vremenska prognoza  

   

Kursna lista  

   

Literatura o Novom Bečeju

 

1. TAMINCE (roman)
Autor: Miloje Čiplić i Ljubiša Jocić
Izdavač i godina izdavanja: Zrenjanin – Novi Bečej, 1979.
Štampa: 1 »MAJ« Novi Bečej
Narodna biblioteka Novi Bečej

2. SAN REVOLUCIJE
Autor: Bogdan Čiplić (zbornik tekstova) ! MILOJE
Izdavač i godina izdanja׃ Muzej socijalističke revolucije Vojvodine, 1975.
Štampa: »Proleter« Bečej

3. BURNO PROLEĆA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Prosveta Izdavačko preduzeće Srbije, Beograd 1951.
Štampa: Grafičko preduzeće »Vuk Karadžić«, Beograd

4. OKOVI (roman)
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdannja: Izd. Preduz. NOVO POKOLENJE, Beograd 1952.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Omladina« Beograd

5. SINOVI I RAVNICE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Pred. »Bratstvo–Jedinstvo«, Novi Sad 1952.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Zmaj«, Novi Sad

6. OKAMENJENA SATADA (pesme)
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1956 ili 1958.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Zmaj«, Novi Sad

7. OPROŠTAJ SA RAHAVOM
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Prosvata, Beograd 1960.
Štampa: Beogradski Grafički Zavod

8. KADRIL (roman)
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Pred. »Bratstvo Jedinstvo«, 1964.
Štampa: »Budućnost«, Novi Sad

9. RAVNICA, pesme
Autor: Bogdan Čiplić

10. STRAVIČNA ZVONA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Minerva, Subotica–Beograd, 1958.
Štampa: »Minerva«, Subotica

11. JEL' DOBRO DIVANIM
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdavanja: Nolit, 1964.
Štampa: Beogradski grafički zavod

12. SLATKO PRAVOSLAVLJE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izdavačko preduzeće Prosvata, Bgd. 1968.
Štampa: Grafičko preduzeće Slobodan Jović, Beograd

13. GRAŽDANSKE EKLOGE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: RU »Radivoj Ćirpanaov« Novi Sad, 1972.
Štampa: »Prosvata« Novi Sad

14. VRŠAČKE EVENKE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja׃ Književna opština Vršac,
Štampa: Slobodan Jović Beograd, 1975

15. KUDA TISA TEČE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Preduzeće Matice srpske, Novi Sad,
Štampa׃ RO štamparija Budućnost, 1980.

16. ČETIRI KONJA DEBELA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja׃ Matica srpska, 1976.
Štampa׃ Štamparsko preduzeće »Budućnost«

17. PREKO TISE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1946.
Štampa: Štamparija »Budućnost« Novi Sad

18. PORODIČNE TAJNE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Beogradski izdavačko– grafički zavod, Beograd 1979.
Štampa: Beogradski izdavački–grafički zavod Beograd

19. IZ NOVIH DANA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1949.
Štampa: Štamparija »Zmaj«, Novi Sad

20. DIVLJE JATO (pesme)
Autor: Bogdan Čiplić
U Novom Miloševu, BIBLIOTEKA

21. JARUGA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Savremenik srpske književne zadruge, Beograd 1953.
Štampa: »Kultura« Beograd

22. NA VELIKO I MALO
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Budućnost Novi Sad, 1946.
Štampa: Štamparija »Budućnost« Novi Sad

23. LEK OD SMRTI
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1969.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Budućnost« Novi Sad

24. DEČACI SA TISE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1950.
Štampa: Štamparija »Zmaj«, Novi Sad

25. ZMAJEVI OD TURSKOG BEČEJA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Opštinska zajednica kulture Novi Bečej, 1975.
Štampa: Grafičko preduzeće »1.Maj« Novi Bečej

26. SVI ŠAJKAŠI ODOŠE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1987.
Štampa: RO štamparija »Budućnost« Novi Sad

27. MRTVA TISA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Narodna knjiga Beograd, 1955.
Štampa:

28. PAORSKE BALADE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1955
Štampa: Štamparsko preduzeće »Zmaj« Novi Sad

29. ZID PLAČA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Izd. Štamp. Pred. KOSMOS, Beograd, 1960.
Štampa: Grafičko preduzeće »Slobodan Jović«

30. STARINSKI BUKVAR
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Prosvata Beograd, 1974.
Štampa: Grafičko preduzeće Prosvata Beograd

31. PESME ZA VOJVODINU
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Novi Sad 1940.
Štampa: »Uranija« štamparski zavod, Novi Sad

32. KURJAČKI DOLOVI
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Bogdan Čiplić Beograd, 1971.
Štampa: Štamparski pogon SNP, Novi Sad

33. KANAL DUNAV–TISA–DUNAV
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Matica srpska, 1949
Štampa: Grafička štamparija Novi Sad

34. POLJANA
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Giga Jovanović, 1930.
Štamapa: Štamparija Gige Jovanovića, Novi Bečej

35. POSLEDNJI ZMAJ
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, 1979.
Štampa: Štamparija »Kultura« Bački Petrovac

36. SNAGA ZEMLJE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: RAD Beograd, 1951.
Štampa: Štamparija Rad, Beograd

37. SONETI IZ ULMANOVE KUĆE
Autor: Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja: Iz Letopisa Matice srpske, avgust––septembar, 1970.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Budućnost«, Novi Sad

38. SVI UZA ZID (roman)
Auto: Pavle Janković – Šole
Izavač i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, Novi Sad 1983.
Štampa: »Prosveta Novi Sad«

39. KO BI REK'O (poezija)
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavači i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, Novi Sad 1972.
Štampa: Mehanografski zavod Novi Sad

40. SREBRNA PRAŠINA (pesme)
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: »Singidunum« Beograd, 1975.
Štampa: Štamparsko preduzeće »Grafičar« Inđija

41. GORSKI SMEŠKO
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: Srpska čitaonica i knjižnica Irig, Novi Sad 1973.
Štampa: »1 MAJ« Novi Bečej

42. KOŠTICA
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: Književna zajednica Novog Sada, 1983.
Štampa: OOUR »Prosveta - Novi Sad«

43. PRST NA PANJU
Autor: Pavle Janković – Šole
Izavač i godina izdanja:Edicija Stražilovo, 1976.
Štampa: Štamparija »Kultura« Bački Petrovac

44. OBLAK U JASTUKU
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: NIRO »Dečje novine« Gornji Milanovac, 1979.
Štampa: Privradni pregled, Beograd

45. OČI KUĆE MOJE MAJKE
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: »Žarko Zrenjanin« Zrenjanin 1996.
Štampa: »EKOPRES« , Zrenjanin

46. LAŽIKAŽI IZ DŽAKA
Autor: Pavle Janković – Šole
Izdavač i godina izdanja: Zmajeve dečje igre Novi Sad, 1987.
Štampa: »Dečje novine«, Gornji Milanovac

47. PRILOZI ZA ISTORIJU NOVOG BEČEJA (zbornik radova)
Autor: više autora - Novobečejci
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« , Novi Bečej 1991.
Štampa: »Prosveta« Novi Sad

48. NOVI BEČEJ I VRANJEVO KROZ ISTORIJU
od najranijih dana do 1941.
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 1989.
Štampa: »Prosveta« Bgd. OOUR Novi Sad

49. DEVEDESET GODINA FUDBALA U NOVOM BEČEJU
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 1989.
Štampa: »Prosveta« Bgd. OOUR Novi Sad

50. SEĆANJA NA MOJA PUTOVANJA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, Beograd 2007
Štampa: Midim-print, Novi Beograd

51. DA SE PODSETIMO NA NOVI BEČEJ I NOVOBEČEJCE
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanje: Lazar Mečkić 1998.
Štampa: MIDIM – Print, Beograd

52. TEODOR PAVLOVIĆ ŽIVOT I DELO
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1995.
Štampa: Kikinda-Grafika

53. PLAM ZAVIČAJA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, 1991.
Štampa:

54. U SEĆANJE TEČA TISA
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Međurepublička zajednica za kulturno – prosvjetnu djelatnost Plevlja, 1994
Štampa: DD štamparija »Kultura« Bački Petrovac

55. TRAGOVI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: RO »Radnički Dom«, Novi Bečej, 1981.
Štampa: Grafička radna organizacija »1.Maj« Novi Bečej

56. PLAVI SVITAC
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: MZKPD Plevlja, 1997.
Štampa: Kalamus, Novi Bečej

57. RAZBARUŠENI KUPINJACI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 1998.
Štampa:Grafička radna organizacija »1.Maj« Novi Bečej

58. PROLEĆA NA POGAČI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Novi Bečej 1998.
Štampa:

59. USPAVANKA ZA VRBAK
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Međurepublička zajednica za kulturno – prosvjetnu djelatnost Pljevlja, 1996.
Štampa: SZR »Laci« Bački Petrovac

60. VREME SKELA
Autor:Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Zajednica književnih klubova Srbije i Samoupravna interesna zajednica kulture Novi Bečej, 1990.
Štampa:

61. ŽAGOR NA RECI TISI
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Tomislav Kurbanjev, 2006.
Šrampa: Autor

62. A DEVOJKA JE BILA
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Tomislav Kurbanjev, 1973.
Štampa: »Dekor« Novi Bečej, Grafički pogon Zrenjanin

63. TISA LJUBAV VEČITA
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2009.
Štampa: Štamparija Bačkalić, Novi Bečej

64. TRAGOVI, PRIPOVETKE
Autor: Tomislav Kurbanjev
Izdavač i godina izdanja: 1985.
Štampa:

65. UZDASI TISE ...
Autor: Više autora
Izdavać i godina izdanja: Opštinska zajednica kulture, 1974.
Štampa: Grafičko preduzeće »1 Maj« Novi Bečej

66. ISTORIJA MAĐARA
Autori: Peter Rokai, Zoltan Đere, Tibor Pal i Aleksandar Kasaš
Izdavač godina izdanja: Izdavačko preduzeće CLIO Beograd, 2002.
Štampa: Bakar Bor

67. MAĐARI U VOJVODINI 1941 – 1946
Autor: Aleksandar Kasaš
Izdavač i godina izdanja: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1996.
Štampa: Futura publikacije Novi Sad

68. STENOGRAMSKI ZAPISNICI SA SUĐENJA GLAVNOODGOVORNIMA ZA RACIJU U JUŽNOJ BAČKOJ 1942. GODINE
Autor: Aleksandar Kasaš
Izdavač i godina izdanja: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2008.
Štampa: KriMel, Budisava

69. KAMENDIN
Autor: Aleksandar Kasaš
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, 2007.
Štampa:

70. POZDRAV IZ NOVOG BEČEJA
ÜDVÖZLET TÖRÖKBECSÉRŐL
Autori: Aleksandar Kasaš i Karolj Andre
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1994.
Štampa: FORUM Novi Sad

71. IZ PROŠLOSTI NOVOG BEČEJA
TÖRÖKBECSE MÚLTJÁBÓL
THE STORY OF NOVI BEČEJ
Autor: Karolj Andre
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2008.
Štampa: Lux Color Print, Bečej

72. PUSZTATEMPLOM
Egy darab szentföld
Autor: id Berecz Sándor
Izdavač i godina izdanja: Szent Rozália plébániahivatal Temerin, 1970.
Štampa: FORUM, Novi Sad

73. OPŠTINA NOVI BEČEJ (geografska monagrafija)
Autor: Dr Milan I. Bajić
Izdavač i godina izdanja: Skupština opštine Novi Bečej i PMF Novi Sad, 1983.
Štampa:

74. AZ ARACSI PUSZTATEMPLOM
Autor: Raffay Endre
Izdavač i godina izdanja: 2005.
Štampa: FORUM Novi Sad

75. PAORSKE KUĆE
IX zbornik radova
Izdavač i godina izdanja: Kulturno-istorijsko društvo-PČESA, 1993.
Štampa: Futura, Novi Sad

76. ARAČA
Autor: Nebojša Stanojev
Izdavač i godina izdanja: Muzej Vojvodine, 2004.
Štampa: »Proleter« A.D. Bečej

77. SÓSKOPÓ
Autori: Lukács Sándor i Ternovác Tibor
Izdavač i godina izdanja: CNESA Kanjiža, 1995.
Štampa: Tótfalusi Grafikai műhely LOGOS

78. JÁTÉK A SZAVAKKAL
Autor: Szekeres István
Izdavač i godina oizdanja: Ištvan Sekereš, 2008.
Štampa: Lux Color Printing, Bečej

79. 100 ÉVES A SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM ARACSON
Autor Szekeres István Gellért
Izdavač i godina izdanja: Sóti János SJ, Novi Bečej
Štampa: Lux Color Printing, Óbecse

80. DÉLVIDÉKI/VAJDASÁGI MAGYAR HELYSÉGNEVEK
Autori: Zbornik radova, Ištvan Sekereš
Izdavač i godina izdanja: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2000.
Štampa: Verzal nyomda, Újvidék

81. PUSZTATEMPLOM (árva magyarságunk zászlóhordozója)
Autor: Vajda János
Izdavač i godina Izdanja: Aracs Hagyományápoló Társaság Torda, 2002.
Štampa: Lux color Printing, Bečej

82. PUSZTATEMPLOM (ezeréves története)
Autor: Vajda János
Izdavač i godina izdanja: Aracs Hagyományápoló Társaság Torda, 2007.
Štampa: Temerini újság nyomdája

83. A „MESE – TITKU“ ARACSI PUSZTATEMPLOM
Története, emléknapjai, legendái
Autor: Aracsi Vajda János
Izdavač i godina izdanja: Torda, Aracsi hagyományápoló társaság, 2008.
Štampa: Temerini Ujság

84. RAZVOJ VODOPRIVREDE NA PODRUČJU NOVOG BEČEJA
u periodu od 1845 – 1995. godine
Autor: Vasa Popović
Izdavač i godina izdanja: Javno vodoprivredno preduzeće »DUNAV«, 1996.
Štampa: »KOMPAKT PRINT«, Novi Sad

85. MUZIKA NA RASKRŠĆU DVA VEKA
Josif Marinković (1851 – 1931)
Autor: Zbornik radova, Branislav Kiselički
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 2002.
Štampa: Vedes, Beograd

86.JOSIF MARINKOVIĆ
Autor: Roksanda Pejović
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej, 2002.
Štampa: Vedes, Beograd

87. NEGYVENNYOLCNAK NAGY IDAJÉBEN
(A legfiatalabb aradi mártír – Grof Leiningen Wwsrerburg Károly)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavač i godina izdanja: 1998.
Štampa: Forum i Agape

88. BÚZA, DOHÁNY, SELYEM
(A monarchia legnagyobb búzavására-Törökbecse)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavaé i godina izdanja: 1998.
Štampa: Forum könyvkiadó

89. TÖRTÉNELEM A FÖLD ALATT
(Az aracsi pusztatemplom)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavač i godina izdanja: 1995.
Štampa: Forum könyvkiadó

90. RÉGI BÁCSKAI ÉS BÁNÁTI UTAZÓK
(Egy törökbecsei plébános Londonban – Dr. Szentklárai Jenő)
Autor: Zoltán Kalapis
Izdavač i godina izdanja: 1985.
Štampa: Forum könyvkiadó

91. U NEDRIMA RAVNICE
Autor: više autora
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej,
Štampa: Grafička radna organizaija »1.maj« Novi Bečej

92. KORACI
Autor: Slavica Majin
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom »JVŽ« Novi Bečej,
Štampa: Grafička radna organizacija »1.maj« Novi Bečej

93. MATEJSKI BROD
Autor: Snežana Marinković
Izdavač i godina izdanja: Narodni Muzej Zrenjanin, 2006.
Štampa: Zamurović, Zrenjanin

94. INTERGLACIJACIJA
Autori: Aleksandar Bakoš i Nina Lalić – Nankov
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1998.
Štampa: Stylos i Ekspres

95. U – LICE
Autor: Aleksandar Bakoš
Izdavač i godina izdanja: Prometej, Novi Sad ,2000.
Štampa: DUPLEX, Novi Sad
Narodna biblioteka Novi Bečej

96. DELFIN, GORKI STIHOVI I LIRIKA
Autor: Miloš Galetin
Izdavač i godina izdanja: IPA »SLOVO« Vrbas i Narodna biblioteka Novi Bečej
Štampa: Budućnost Novi Sad 2005.

97. DETE I DAN
Autor: Zoran Andrin
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1998.
Štampa: Ekspres, Zrenjanin
Narodna biblioteka Novi Bečej

98. PESME
Autor: Zoran Andrin i Dragan Kolarov
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1994.
Štampa: Ekspres, Zrenjanin

99. TUMAČENJE NESANICA
Autor: Miloš Radović
Izdavač i godina izdanja: Miloš Radović, 1997.
Štampa: Predrag Dragić, »DP- ING«

100. NASTANAK, RAZVOJ I UNIŠTENJE JEVREJSKE ZAJEDNICE
U NOVOM BEČEJU građa za monografiju
Autor: Branislav – Bata Kiselički
Izdavač i godina izdanja: Branislav Kiselićki, 1993.
Štampa: »DP – ING« Predrag Dragić

101. VETAR
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1999. i 2001.
Štampa: Grafički studio »Kalamus«

102. KLOVN
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2001.
Štampa: EKOPRES, Zranjanin

103. KAVEZ ZA FENIKSA
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja׃ Narodna biblioteka Novi Bečej, 2004.
Štampa: Štamparija Bačkalić
Narodna biblioteka

104. A DUNAI HAJÓHADAK TÖRTÉNETE
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: A M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága
Štampa: Budapest 1885. május 5.
Primedba, Reprint ove knjige štampana je 2008. godine

105. SZÁZ ÉV DÉL-MAGYARORSTÁG TÖRTÉNETÉBŐL
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: 1789-1918
Štampa:

106. CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT RÓMÁBA
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: 1893. április hó 5-11-én
Štampa:

107. ÚJABB RÉSZLETEK A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRÖK HÓDOLTSÁG TÖRTÉNETÉBŐL
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: Budapest, 1917.
Štampa:

108. TORONTÁLI ŐSTELEPEK A TISZA MENTÉN
Autor: Dr Szentkláray Jenő
Izdavač i godina izdanja: Temesvár, 1877.
Štampa: Magyar-féle könyvnyomda

109. VEŠTICA IZ ISKONA
Autor׃ Nađ Kristijan
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2008
Štampa: Štamparija Bačkalić

110. NOVI BEČEJ KROZ VIHORE PROŠLOSTI
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: Nikasso-NM-Banatski kulturni centar, 2009.
Štampa: Garmond, Novo Miloševo

111. PUTOPISI
Autor: Milena Stošić
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2005.
Štampa: Novi Sad, Klimeks

112. GODINE USPEHA
Autor: Stevan N. Davidović
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 1999.
Štampa: Grafički studio – Kalamus

113. POZORIŠNA SUDBINA JOVANA KNEŽEVIĆA
Autor: Sofija Košničar
Izdavač i godina izdanja:Narodna biblioteka Novi Bečej, 2003.
Štampa: Zrenjanin Ekopres

114. KÖDBE VESZETT ARACSI LÁTOMÁS (roman)
Autor: Fogarasi János
Izdavač i godina izdanja: Fogarasi János, 2005.
Štampa: Čikoš štampa, Subotica

115. VEČNE ZAGROBNE TAJNE
Autor: Prevod, Darinka Nerandžić – Brašovanova
Izdavač i godina izdanja: Giga Jovanović, 1906.
Štampa: Štamparija Gige Jovanovića

116. PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAVA SUDARSKI“ 1955 – 2000
Autor: Marija Vrebalov
Izdavač i godina izdanja: PU „Pava Sudarski“ 2000.
Štampa:

117. TISARENJE
Autor: Dr Aleksandar Đorđević, Dr Jasmina Agbaba, Dr Branko Miljanović, &nbps&nbps&nbps&nbpsDr Dragoslav Pavić i Milan Knežev inž.
Izdavač i godina izdanja: Tiski cvet – Novi Sad, 2009.
Štampa: LitoStudio – Novi Sad

118. 200 ÉVES AZ ASSISI SZENT KLÁRA TEMPLOM TÖRÖKBECSÉN
Autor: Szekeres István Gellért
Izdavač: Rimokatolička crkvena opština i Lux Color Printing, Bečej 2009.
Štampa: Lux Color Printing, Bečej

119. VOJNICI NEBESA I ZEMLJE
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: Nikasso – NM – Banatski kulturni centar, 2009.
Štampa: Garmond, Novo Miloševo

120. STO GODINA ZADRUGARSTVA U NOVOM BEČEJU
Autor: Mirjana Brković
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2009.
Štampa: Štamparija Bačkalić, Novi Bečej

121. PEDAGOGIJA MUZIČKOG KONSTRUKTA
Autor: Lucija Andre
Izdavač i godina izdanja: Beograd, Zadužbina Andrejević, 2009.
Štampa: Beograd – Todra plus

122. FK JEDINSTVO NOVI BEČEJ 1989.-2009.
Autor: Stevan Davidović
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2009.
Štampa: Proleter Bečej

123. TURISTIČKA VALORIZACIJA SPOMENIČKIH VREDNOSTI NOVOG BEČEJA
Autor: Ivkov, A.
Izdavač i godina izdanja: Turizam, 4, Institut za geografiju, 2000.

124. MOGUĆNOSTI TURISTIČKE PREZENTACIJE ARHEOLOŠKIH LOKALITETA OPŠTINE NOVI BEČEJ – diplomski rad
Autor: Mišić, M.
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2003.

125. MATEJSKI BROD – neolitsko naselje
Autor: Radišić, R.
Izdavač i godina izdanja: Arheološki pregled, Beograd, 1965.
Štampa:

126. ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA MATEJSKOM BRODU KOD VOLOŠINOVA
Autor: Rešajski, R. I Šandor Nađ
Izdavač i godina izdanja: Naučni zbornik Matice srpske I, Novi Sad, 1950.

127. STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U OPŠTINI NOVI BEČEJ – diplomski rad
Autor: Siveri, B.
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Institut za geografiju, Novi Sad, 1994.

128. SREDNJOVEKOVNA CRKVA U ARAČI
Autor: Čanak – Medić, M.
Izdavač i godina izdanja: Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 10, Novi Sad 1974.

129. KULTURNA DOBRA OPŠTINE NOVI BEČEJ, diplomski rad
Autor: Timea Š. Ginter
Izdavač i godina izdanja: Univerzitet u Novom Sadu PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2007.

130. NA SVOM PUTU, OVDE SAM ZASTAO I OSTAO
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2010.
Štampa: Čikoš štampa – Subotica

131. TRAGOVI U TRAJANJU
Autor׃ Aca T. Đukičin
Izdavač i godina izdanja׃ Narodna biblioteka Novi Bečej, 2010.
Štampa׃ Proleter AD Bečej

132. EJ, DERANI MOJI
Autor: Dragan Džigurski
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2010.
Štampa: Čikoš štampa – Subotica

133. ČARI PROŠLIH DANA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, Beograd 1988.
Štampa: »Studio plus« Novi Beograd

134. ULOGA NOVOBEČEJACA U RAZVOJU SRPSKOG POZORIŠTA
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, 1988.
Štampa: »Studio plus« Novi Beograd

135. OGNJESLAV KOSTOVIĆ veliki pronalazač
Autor: Milan Stanisavljev
Izdavač i godina izdanja: Matica Srpska 1957.
Štampa:

136. Topographishe Beschreibung des Königreich Ungarn
Autor: Michael von Kunits
Izdavač i godina izdanja: Pest,1824
Štampa: Ludwig Landerer Edlen v. Füskút

137. ANTOLOGIJA ČIPLIĆ
Autor׃ Bogdan Čiplić
Urednik׃ Draško Ređep
Izdavač i godina izdanja׃ Prometej, Novi Sad 2003
Štampa׃

138. BOGDAN ČIPLIĆ JOCI SAVIĆU
Autor׃ Bogdan Čiplić
Izdavač i godina izdanja׃ Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku
Novi Sad, 1997.
Štampa׃

139. ZEMLJA ČUDESA
Autor: Maja Josimović
Izdavač i godina izdanja: Nikasso - Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, 2010
Štampa: SITOPRINT, Žitište

140. ŽIVOT PROLAZI SEĆANJA OSTAJU
Autor: Lazar Mečkić
Izdavač i godina izdanja: Lazar Mečkić, 2001
Štampa: Beograd

141. JABUKA GORI
Autor: Miloš Galetin
Izdavač i godina izdanja: Tiski cvet – Novi Sad, 2011
Štampa: Litostudio Novi Sad

142. POVRATNA BANATSKA KARTA
Autor: Milan Nešić
Izdavač i godina izdanja: Novi Sad, 2010
Štampa: DOO „Dnevnik – Štamparija”

143. VAZDUHOPLOVNO BOMBARDERSKO NAORUŽANJE
Autor׃ dr Zaharije Vlaškalin dipl.ing.
Izdavač i godina izdanja ׃ Politop-p, Beograd 1995
Štampa: Politop-p

144. NA KROVU EVROPE
Autor׃ Stevan Davidovic
Izdavač i godina izdanja׃ Narodna biblioteka Novi Bečej, 2011
Štampa: Štamparija Bačkalić

145. LOVAČKO DRUŠTVO – UDRUŽENJE Novi Bečej 1885 - 2011
Autor: Dr Zoran A. Ristić
Izdavač i godina izdanja: Lovačko udruženje Novi Bečej, 2011
Štampa: Štamparija Stojkov, Novi Sad

146. PLIVANJE I VATERPOLO U NOVOM BEČEJU
Autor: Prof. dr Sava Ivanić
Izdavač i godina izdanja: Prof. dr Sava Ivanić, 2012
Štampa: Milan Ivanić - Beograd


147. AMERRE A MADÁR JÁR: A SÓSKOPÓ
GDE SE PTICE SELE: SLANO KOPOVO

Autor: Szőnyi László, Széll Antal, dr. Boros Emil
Izdavač i godina izdanja: Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 2010
Štampa: Pannónia Print Kft. Budapest


148.KUĆA VLADIMIR GLAVAŠA U VRANJEVU
THE VLADIMIR GLAVAŠ HOUSE IN VRANJEVO

Autori: Vesna Majstorović, Spomenka Urošević, Dragan Rauški
Izdavač i godina izdanja: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, 2012
Štampa: ,,Diginet” Zrenjanin


149. DESET GODINA RADA (1986-1996)
Autor: Stevan Davidović
Izdavač i godina izdanja: Sportsko rekreacioni centar "Jedinstvo" Novi Bečej, 1996
Štampa: Studio za marketing i dizajn "Kalamus" Novi Bečej


150. KOVAČI MEDALJA
Autor: Stevan Davidović
Izdavač i godina izdanja: Teško atletski klub "Jedinstvo" Novi Bečej, 1998
Štampa: Studio za marketing i dizajn "Kalamus" Novi Bečej


151.20 GODINA SREDNJEG OBRAZOVANJA U OPŠTINI NOVI BEČEJ
Autor: Grupa autora
Izdavač i godina izdanja: Radnički dom "Jovan Veselinov Žarko" Novi Bečej, 1983
Štampa: GRO "1. maj" Novi Bečej


152.ROHONCZY GEDEON Gyöngysziget birtokosa
ГЕДЕОН РОХОНЦИ господар Бисерног острва
Autor: Karolj Andre
Izdavač i godina izdanja: Zavičajni klub Novobečejaca i Vranjevčana, 2012
Štampa: Lux Color Printing, Bečej


153.SPOMENAR
Autor: Profesor dr Sava Ivanić
Izdavač i godina izdanja: Prof. Dr Sava Ivanić, 2003.
Štampa: VMD Beograd


154.PRINC OSLOBODILAC
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: BKC Novo Miloševo, 2010
Štampa: Garmod, Novo Miloševo


155.KUĆA SVETIH RATOVA
Autor: Kristija Nađ
Izdavač i godina izdanja: BKC Novo Miloševo, 2011
Štampa: Garmod, Novo Miloševo


156. ZEMLJA OD BLATA, KRVI, ZNOJA I SNOVA
Autor: Kristijan Nađ
Izdavac i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2012
Štampa:

157. EGYHÁZI BESZÉD A TÖRÖK-BECSEI RÓM. KATH. IPAROS-TÁRSULAT KÉT ZASZLÓJÁNAK SZENTELÉSE ALKALMÁVAL
Autor: dr Jene Sentklarai
Izdavač i godina izdanja: 1883
Štampa:

158. DOMBÓ
Autor: Nađ Šandor
Izdavać i godina izdanja: Forum, 1974.
Štampa: Forum Novi Sad

159. SLANO KOPOVO
Autor: Lorand Vid, mr Olivija Đureković-Tešić, Brigita Marić, mr Tamara Stojanović, dr Slobodan Puzović, mr Nikola Stojnić, Milan Knežev (saradnik)
Izdavač i godina izdanja: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Autonomna Pokrajina Vojvodina. U saradnji sa Lovačko udruženje „Novi Bečej”, Opština Novi Bečej, 2012 (2013)
Štampa: Stojkov Novi Sad

160. A CSANÁDI KISEBB PAPNEVELDE TÖRTÉNETE
Autor: dr János Faragó
Izdavač i godina izdavanja: 1925
Štampa: Tipografia „DER LANDBOTE” Timisoara

161. A TEREMTETT VILÁG IDŐBELI KEZDETÉNEK METAFIZIKAI KÉRDÉSE
Autor: dr Faragó János
Izdavač i godina izdavanja: Stephanium nyomda és könyvkiadó R.T., 1926
Štampa: Budapest

162. AZ ISTENI GONDVISELÉS
Autor: dr Faragó János
Izdavač i godina izdanja: „LANDBOTE” – Nyomda kiadása, 1927
Štampa: Temesvár

163. BROCKY KÁROLY festőművész élete
Autor: dr Szentklárai Jenő
Izdavač i godina izdanja: Arany János Társaság, 1907
Štampa: Csanád-egyházmegyei könyvnyomda

164. PARIZ U DOBA LIŠĆA KOJE PADA
Autor: Olivera Stanisavljev
Izdavač i godina izdanja: Nikasso-NM-Banatski Kulturni Centar, 2013
Štampa: Garmond, Novo Miloševo

165. SEDAM SRCA
Autor: Silvija Fabijan
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2012
Štampa: „Štamparija Bačkalić” Novi Bečej

166. U TAMI
Autor: Kristijan Nađ
Izdavač i godina izdanja: Narodna biblioteka Novi Bečej, 2013
Štampa: "Štamparija Bačkalić” Novi Bečej

167. OTKRIVANJE NAŠEG ZABORAVLJENOG KULTURNOG I PRIRODNOG NASLEĐA U MAĐARSKO-SRPSKOM POGRANIČNOM REGIONU
DISCOVERY OF OUR FORGOTTEN CULRURAL AND NATURAL HERITAGE IN HUNGARIAN-SERBIAN BORDER REGION
ELFELEJTETT KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK FELFEDEZÉSE A MAGYAR-SZERB HATÁR MENTI RÉGIÓBAN

Autor: Više autora
Izdavač i godina izdanja: Opština Novi Bečej, 2013
Štampa: Stojkov štamparija, Novi Sad

168. SOLO PESME SA POZIVNOG KOMPOZITORSKOG KONKURSA
Autor: Dimitrije O. Golemović
Izdavač i godina izdanja: Dom kulture opštine Novi Becej, 2005.
Štampa: Štamparija „Bačkalić” Novi Bečej

169. KNEZ PAVLE KARAĐORĐEVIĆ
u vrtlogu evropskih zbivanja (1934 – 1941)
Autor: Jovana Kasaš
Izdavači i godina izdanja: Malo istorijsko društvo – Novi Sad, IK „PROMETEJ” Novi Sad, 2013
Štampa: Alfa-graf NS, Novi SadSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.