PDR radne zone "IZLAZ"u Novom BečejuPDR RADNE ZONE "IZLAZ" U NOVOM BEČEJU

Tekstualni deo

402 KB

   

Postojeća funkcionalna organizacija u obuhvatu plana, sa pretežnom namenom prostora

9.58 MB

   

Granice plana

2.55 MB

   

Planirana namena površina sa podelom na karakteristične zone i celine

4.87 MB

   

Saobraćajna infrastruktura i atmosferska kanalizacija sa nivelacionim rešenjem

4.43 MB

   

Mreže i objekti infrastrukture

4.05 MB

   

Regulacione linije ulica i javnih površina i građevinske linije objekata

4.04 MB

   

Karakteristični poprečni profili ulica

1.64 MB

   

Određivanje površina javne namene i sprovođenje plana

7.07 MB

   Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn