PDR dela bloka 185 u Novom BečejuPDR DELA BLOKA 185 U NOVOM BEČEJU

Tekstualni deo

55.5 MB

   

Plan preovlađajuće namene površina, saobraćaja i zelenila

4.60 MB

   

Katastarsko-topografska karta sa granicom obuhvata plana i građevinskog područja

2.34 MB

   

Postojeća funkcionalna organizacija sa pretežnom namenom prostora

2.02 MB

   

Planirana funkcionalna organizacija sa pretežnom namenom prostora 

2.51 MB

   

Regulacione linije javnih površina i građevinske linije objekata

2.15 MB

   

Saobraćajna infrastruktura sa nivelacionim rešenjem

2.14 MB

   

Mreža gasovoda i vodoprivredne infrastrukture

1.75 MB

   

Mreža i objekti elektroenergetske i elektronske infrastrukture

1.79 MB

   

Karakteristični poprečni profili ulica

1.13 MB

   

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije dela bloka 185 u Novom Bečeju na zaštitu životne sredine

29.7 MB

   Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn