22.-27.avgust 2019.
22.-27.avgust 2019.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   
   
   

Izdvajamo  


   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   

Anketa 2018.  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   
   

Kursna lista  

   
   
   
   

Javne nabavke 2018 - Opština Novi Bečej

 

35. Javna nabavka – Nabavka usluge prevoza đaka (osnovaca, srednjoškolaca i studenata)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


34. Javna nabavka – Nabavka građevinskog materijala za potrebe prognanih lica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


33. Javna nabavka – Nabavka računara i računarske opreme (po projektima)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


32. Javna nabavka – Izrada programa razvoja poljoprivrede

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
 Konkursna dokumentacija (.pdf)
 Poziv za podnošenje ponuda 1 (.pdf)
 Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf)
" Odluka o obustavi postupka (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


31. Javna nabavka – Izrada projektno tehničke dokumentacije sanacije zgrade Doma zdravlja u Novom Bečeju.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda I (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)
Konkursna dokumentacija izmenjena (.pdf)
Odgovor na pitanje 3 (.pdf)
Odgovor na pitanje 2 (.pdf)
Odgovori na pitanja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


30. Javna nabavka – Nabavka radova na adaptaciji i rekonstrukciji neuslovnih autobuskih stajališta u naseljenim mestima opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


29. Javna nabavka – Izgradnja eko česme u Kumanu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


28. Javna nabavka – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izvođenja javnih radova i održavanje i rekonstrukcija sportskih terena

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


27. Javna nabavka – Protivgradne rakete domaće proizvodnje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


26. Javna nabavka – Nabavka usluge fizičkog obezbeđenja objekata kulture, manifestacija koje će se održati u Novom Bečeju i licitacije državnog zemljišta

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Izmenjena konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje o produženju roka (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


25. Javna nabavka – Nabavka računara i računarske opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


24. Javna nabavka – Nabavka usluge organizacije "Velikogospojinski dani 2018"

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


23. Javna nabavka – Tehničko biološka rekultivacija depresije u Kumanu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


22. Javna nabavka – Nabavka usluge angažovanja poljočuvarske i patrolne službe u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


21. Javna nabavka – Kancelarijski materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


20. Javna nabavka – Izgradnja EKO ČESME u Kumanu

Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf)
Odluka o obustavi postupka (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


19. Javna nabavka – Nabavka usluge kombajniranja strnih žita, uljane repice, suncokreta i kukuruza sa prevozom na teritoriji opštine Novi Bečej.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


18. Javna nabavka – Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Novi Bečej, prema predmeru radova i tehničkim karakteristikama nabavke.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


17. Javna nabavka – nabavka radova na izgradnji postrojenja za pripremu vode za piće u Novom Bečeju - I faza

Obaveštenje o zaključenju ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje II (.pdf)
Odgovor na pitanje I (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


16. Javna nabavka – nabavka usluge organizacije programa sa tehničkom podrškom povodom obeležavanja 230 godina od dobijanja statusa "VAROŠI" Novi Bečej za dan 15.06.2018.godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


15. Javna nabavka – Popravka i održavanje lokalnih puteva, ulica i pružnih prelaza na teritoriji opštine Novi Bečej

Odluka o izmeni ugovora (.pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Izmenjena konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje o produženju roka (.pdf)
Odgovor na pitanje 2 (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


14. Javna nabavka – nabavka pića , napitaka i raznih prehrambenih proizvoda za potrebe opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


13. Javna nabavka – nabavka usluge štampanja materjala i izrada novogodišnjeg štampanog materijala za potrebe opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje2 (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


12. Javna nabavka – nabavka usluge suzbijanja komaraca i ambrozije na teritoriji opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


11. Javna nabavka – nabavka usluge snimanja ambrozije iz vazduha na teritoriji opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


10. Javna nabavka – nabavka usluge uklanjanja i predaje opasnog otpada sa teritorije opštine Novi Bečej ovlašćenom operateru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


9. Javna nabavka – nabavka usluge angažovanja poljočuvarske i patrolne službe u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf)
Odluka o obustavi postupka (.pdf)
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje II (.pdf)
Odgovor na pitanje I (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


8. Javna nabavka – nabavka goriva po partijama za potrebe opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje I (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


7. Javna nabavka – nabavka građevinskog materijala za potrebe prognanih lica u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


6. Javna nabavka – nabavka usluge uklanjanje leševa životinja sa teritorije opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


5. Javna nabavka usluge – za prikupljanje ponuda za javnu nabavku usluge uklanjanja i predaje opasnog otpada sa teritorije opštine Novi Bečej ovlašćenom operateru

Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf)
Odluka o obustavi postupka (.pdf)
Odgovori na pitanja I (.pdf)
Odgovori na pitanja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


4. Javna nabavka  – Izrada projektne studije opravdanosti izrade pristaništa u Novom Bečeju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovori na pitanja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


3. Javna nabavka  – Nabavka usluge reprezentacije za potrebe opštine Novi Bečej, po partijama

Obaveštenje o zaključenju ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


2. Javna nabavka  – Javna nabavka električne energije za javnu rasvetu i objekte opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenju ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


1. Javna nabavka  – Nabavka usluge organizacije nastupa Opštine Novi Bečej na Međunarodnom Sajmu turizma

Obaveštenje o zaključenju ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
Javne nabavke iz 2017.godine

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.