25.-27.avgust 2017.
25.-27.avgust 2017.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   

Izdvajamo  


   

Foto nedelje  

Sample image
   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   

Kursna lista  

   
   

Aktuelno

30.06.2017.

REGULISAN POSTUPAK IZBORA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA

cool Image

Na 12. sednici Skupštine opštine Novi Bečej, održanoj 29. juna, kao jedna od bitnijih izdvojila se odluka o postupku i merilima za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Novi Bečej, kojom se utvrđuju postupak i merila za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća, sastav, organizacija i rad Komisije za sprovođenje postupka javnih konkursa za njihov izbor, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje ovog postupka.

U skladu sa ovom odlukom doneto je i rešenje o imenovanju spomenute Komisije.

„Prošle godine je donet novi Zakon o javnim preduzećima i naša Skupština još uvek nije uskladila postupak i proceduru oko izbora i imenovanja direktora javnih preduzeća, a da bi to moglo da se sprovede, s obzirom da direktorima ističe mandat, neophodna nam je ovakva odluka. Zakon ne propisuje nadležnosti. On kaže da mora da se sprovede javni konkurs, da nadležni organ imenuje i razrešava direktore, ali ne kaže koji je to nadležni organ. Znači, ovom odlukom to regulišemo. Skupština opštine će donositi odluku o raspisivanju javnog konkursa i imenovati komisiju koja će birati direktore. Ova odluka propisuje kompletnu proceduru koja je neophodna da bi se mogli sprovesti dalji postupci oko izbora direktora“- objasnila je Marica Bešlin, sekretarka Skupštine opštine Novi Bečej.

cool Image

cool Image

Zakon o javnim preduzećima predviđa postojanje Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, i, prema rečima Marice Bešlin, daje uslove ko ne može biti član ove Komisije. Tu spadaju narodni poslanici, poslanici Skupštine AP Vojvodine, odbornici i postavljena lica u državnim organima: „Gledali smo da lica koja se imenuju u Komisiju budu fakultetski obrazovana, što znači da imaju najmanje 240 bodova, s obzirom da zakon predviđa da i direktori imaju 240 bodova, kako ne bi bili s manjom školskom spremom, i kako bi kvalitetno obavili posao, koji je dosta komplikovan i izuskuje dosta stručnosti“ - rekla je Bešlin.

Na sednici je doneta i odluka o osnivanju Kancelarije za mlade. I tu odluku je objasnila sekretarka Skupštine: „Zakonom o mladima predviđeno je osnivanje Kancelarije za mlade na svim nivoima, pa i na lokalnom nivou. Mi smo ranije imali Kancelariju kao ustanovu, međutim, Ministarstvo finansija to ne dozvoljava, tako da je ona sada samo deo službe lokalne samouprave. Ona podrazumeva koordinatora i organizaciju, u smislu, da mogu da se obezbeđuju sredstva. Da bi se sprovele bilo koje aktivnosti koje su predviđene akcionim planom za mlade i Zakonom o mladima, neophodna su finansijska sredstva, a da bi se budžetom uopšte odredila sredstva, mora se unapred znati kako će se ta sredstva trošiti i za čega. Upravo zbog toga je doneta ovakva odluka gde je dat postupak kako i na koji način će sredstva biti obezbeđena i za koje namene će biti utrošena.“

cool Image

cool Image

Odluka o ostvarivanju prava na osnovnu i dodatnu podršku učenicima i studentima sa teritorije opštine Novi Bečej, koja postoji od 2014. godine, pretrpela je manje izmene i dopune, koje su usvojene na 12. sednici Skupštine opštine Novi Bečej. Ova odluka se odnosi na sva dodatna prava koja predviđa Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, a koja lokalna samouprava može da finansira iz svog budžeta, kao što su besplatan prevoz đaka i studenata, boravak u učeničkim domovima, besplatna užina i nagrade za najbolje učenike, odnosno đake generacije: „U prethodnom periodu smo imali slučajeve da su i mesne zajednice bile zainteresovane da ovakve poklone dele đacima generacije, tako da se ukazala potreba da uskladimo odluku i da predvidimo da iz mesnog samodoprinosa mogu da se obezbede sredstva za ove namene i da savet mesne zajednice o tome odlučuje“ - rekla je Marica Bešlin.

Skupština opštine Novi Bečej donela je i odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini opštine Novi Bečej, odnosno apoteka Doma zdravlja Novi Bečej, i po drugi put raspisala javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda radi izdavanja ovih poslovnih prostora, u cilju obavljanja isključivo delatnosti trgovine farmacautskim proizvodima na malo u apotekama. Ovom prilikom doneto je i rešenje o davanju saglasnosti na izmene Plana rada i finansijskog plana Doma zdravlja Novi Bečej. Pred odbornicima se našlo ukupno 15 tačaka dnevnog reda.

cool Image

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.